Avaleht

Tööandjate tööjõu termomeeter: 2018 I kvartali andmetel on tööjõuturg jõudnud 31 kraadini 

 

Eesti Tööandjate Keskliit annab alates sellest aastast välja kvartaalset tööjõupuuduse termomeetrit. Tööandjate tööjõu termomeeter on analüütiline tööriist, mille abil Tööandjad monitoorivad ja kommunikeerivad tööjõuturu olukorda.

Tööjõutermomeetri näitu alla 10 kraadi peetakse madalaks ja üldjuhul vastab see majanduskriisile või -seisakule. Näit 10-st 20 kraadini on hea tase, mil luuakse uusi töökohti ja nende mehitamiseks jätkub ka tööjõudu. Temperatuuril vahemikus 20-30-ni on ohutsoon, mis tähendab, et tööjõu leidmiseks tuleb vaeva näha. 30-40 kraadi vahel on tööjõuturul juba palav, tööandjate jaoks on töötajate leidmine raske ning tööjõuturg on kerges kriisis. Näit üle 40 kraadi on selge tööjõukriis ja majandust ähvardavad terviseprobleemid.

2018 I kvartali andmetel on termomeetri näit juba 31 kraadi, mis viitab sellele, et tööjõuturg on jõudnud ohutsooni.“ Kui õues hakkab ilm alles kevade märke näitama, siis tööjõuturul on tunda juba ülekuumenemise ohtu. Tööjõudu aktiveerivad poliitikad ei ole piisavalt vilja kandnud. Ülalpeetavuse määr kasvab endiselt, pannes tööealiste õlule üha raskema maksukoorma. Vakantside osakaal püsib kõrge – 2005 aasta tasemel, mil tööjõuturul oli aktiivseid inimesi 4% vähem,“ kommenteeris olukorda Tööandjate Keskliidu analüütik Raul Aron.

Suurem osa majanduseksperte ja tööandjaid on ühel meelel, et kvalifitseeritud tööjõupuudus on saanud majandusarengu peamiseks piduriks. Ka tootlikkuse kasv ei tule piisavalt kiiresti appi. Madal töötuse määr ja püsivalt suur ja vakantside osakaal näitab, et vabadele töökohtadele on praegu raske töötajat leida. Väga kiiresti kasvab ka ülalpeetavuse määr, mis tähendab, et üha vähem tööealisi peab ülal pidama üha enam ülalpeetavaid. Isegi kui kõik tööealised on leidnud tööjõuturul sobiva rakenduse, on tööjõudu pikemas perspektiivis aasta-aastalt üha vähem.

Tööjõu termomeetri näit koosneb peamiselt töötute ja vakantside suhtarvudest ning tööandjate tööjõupuuduse tunnetamise määrast. Töötute ja vakantside suhtarv väljendab tööjõu nõudluse ja pakkumise suhet. Majanduskonjunktuuri uuringu tulemused annavad ülevaate, kui suure probleemina tööandjad tööjõupuudust tunnetavad. Eelnevast koostatakse tööjõu termomeetri näit, kuid lisaks vaadeldakse ja vajadusel kajastatakse ka erinevaid tööjõuturgu iseloomustavaid andmeid nagu töötuse määra, hõive ja aktiivsuse määra, tööjõusiirdeid, tootlikkust, tööjõu ühikukulu, tööandjate plaani luua uusi töökohti, demograafilisi trende ja rännet, tööjõu-uuringute tulemusi, vakantside ja töötute struktuuri jmt. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields