Avaleht

Tööandjate majandusspidomeeter


Tööandjate majandusspidomeetriga mõõdab Eesti Tööandjate Keskliit ettevõtjate hinnangut majanduse olukorrale ja rahulolu valitsuse tegevusega ettevõtluskeskkonna parandamiseks. Spidomeeter ilmub iga kvartali teise kuu esimesel nädalal ja koosneb ettevõtjate hinnangust möödunud kvartalile ning järgmise kuue kuu prognoosist.

Tööandjate majandusspidomeeter põhineb ligi tuhande ettevõtja vastustele. Küsitluse viib läbi Eesti Konjunktuuriinstituut.

Miks on vaja veel ühte hinnangut majanduse olukorrale?

Ettevõtete juhid teavad kõige paremini, mis toimub nende ettevõttes, nende sektoris, nende turgudel. Suheldes iga päev klientide ja partneritega, töötades otse „põllul“, analüüsivad ettevõtjad iga hetk infot ja ka tunnetust, mida nad töö käigus saavad, ja teevad sellele tuginedes otsuseid. Kas võtta töötajaid juurde või mitte? Kas investeerida uude tehnoloogiasse või oleks see praeguses olukorras liiga suur risk? Kas ma julgen võtta selle suure tellimuse või jään ma sellega mingil põhjusel hätta? Need otsused ja see tunnetus koos mõjutab väga palju seda, kuhu ja kuidas majandus liigub. Poliitikakujundajatele on seda oluline teada ja arvestada.

Spidomeetri üks oluline osa, mis koondhinnangut mõjutab, on ettevõtjate hinnang valitsuse tegevusele kolme viimase kuu jooksul – kuidas on otsused ja ka arutelud mõjutanud ettevõtluskeskkonda ja Eesti majanduse konkurentsivõimet. Ettevõtjale on oluline teada, mis hakkab toimuma ja kuidas see teda mõjutab. Ning paraku on valitsuse otsused vahel ettevõtja poolt vaadates ebaratsionaalsed, kahjulikud või lihtsalt üleliia kiirustades tehtud.

Praeguse valitsuse koalitsioonileppes on ilus eesmärk: Arendame ettevõtluskeskkonda sooviga luua Eestist atraktiivseima piirkonna maailmas. Seda, kuidas selle eesmärgi poole liikumine ettevõtjate meelest edeneb, me mõõdamegi. Soovitame valitsusel ettevõtjate hinnangut kuulda võtta ja järeldused teha.

Teine oluline mõjutaja on ettevõtjate prognoos, kas nad kavatsevad järgmise poole aasta jooksul investeeringuid toodete, teenuste ja tehnoloogia arendamisse suurendada, vähendada või jätta samaks. Või puuduvad sellised investeeringud sootuks? Eestis räägitakse palju vajadusest liikuda targema majanduse poole. Leiame, et kui nõuame ettevõtjatena targemat majandamist ja targemaid otsuseid riigilt, peame ka ise (st ettevõtjad) samuti targemaks muutumisse panustama.

Teisest küljest näitab ettevõtjate valmidus selliseid suure riskiga investeeringuid teha ka nende kindustunnet, mis on taas oluline näitaja.

Lisaks neile kahele hinnangule võtab spidomeeter Eesti Konjunktuuriinstituudi regulaarsest küsitlusest arvesse 19 näitajat (need kõik on ettevõtjate prognoosid ja tulenevad otseselt nende ettevõtete olukorrast), näiteks toodangu maht viimase 3 kuu jooksul ja prognoos 3 kuuks, tellimused ja eksporttellimused praegu, valmistoodang, müügihinnad järgmisel 3 kuul, töötajate arv järgmisel kolmel kuul, investeeringu ootused käesolevaks aastaks jm.

Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Metoodika

Majandusspidomeeter nr 1 – veebruar 2016

Majandusspidomeeter nr 2 – mai 2016

Majandusspidomeeter nr 3 – august 2016

Majandusspidomeeter nr 4 – november 2016

Majandusspidomeeter nr 5 – veebruar 2017

Majandusspidomeeter nr 6 – mai 2017

Majandusspidomeeter nr 7 – august 2017

Majandusspidomeeter nr 8 – november 2017

Majandusspidomeeter nr 9 – jaanuar 2018

Majandusspidomeeter nr 10 – mai 2018

Majandusspidomeeter nr 11 – august 2018 

Majandusspidomeeter 12 – oktoober 2018

Majandusspidomeeter 13 – veebruar 2019

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields