Avaleht

Tööandjate küsitlus: ettevõtted on praktikantidele avatud

Üle 80% ettevõtjatest on valmis võtma enda juurde praktikale nii kutse- kui üliõpilasi, selgus Eesti Tööandjate Keskliidu läbi viidud küsitlusest. Lisaks korraldavad ettevõtted järjest enam koostöös kutsekoolidega õpipoisiõpet ehk töökohapõhist õpet.

Nii praktika kui õpipoisiõppe läbiviimisel nähakse võimalust saada endale pärast õppe lõppemist tulevasi töötajaid. Samuti hinnatakse praktikante selle poolest, et nad toovad ettevõttesse uusi teadmisi ja praktikante juhendades arenevad juhendajad.

Suurima takistusena nähakse aga töökohapoolsete juhendajate puudumist ja samuti ei teata piisavalt, kuidas oma ettevõttes õpipoisiõppega alustada. Ettevõtted soovivad ka juhendamise tasustamist koolide poolt. Võrreldes eelmise aastaga kardetakse enam, et väljaõpetatud õpipoiss läheb konkurendi juurde tööle ja samuti on tööandjad kokku puutunud rohkem noorte vähese töömotivatsiooniga.

2016. aastaga võrreldes tunnevad ettevõtted üha suuremat puudust kvalifitseeritud tööjõust. Üle 90% töötleva tööstuse sektori ettevõtetest tunnistavad, et neil on sageli või pidevalt tööjõupuudus. Selle mure lahendamiseks panustavad ettevõtjad ise tööjõu järelkasvu. Näiteks tehakse üha enam koostööd kutsekoolidega – 76 protsenti vastanud ettevõtetest peab koostööd kutsekoolidega oluliseks.  Vaid 34 protsenti ei ole kutsekoolidega seni koostööd teinud. Ka koostöö rakenduskõrgkoolide ja ülikoolidega on ettevõtjate jaoks samuti jätkuvalt hinnas.

Huvi välisüliõpilastele praktikakoha pakkumisest on samuti suurenenud – kolmandik vastanud ettevõtetest oleksid valmis pakkuma praktikakohta välistudengile.

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud küsitlusele vastas 100 ettevõtet. Enamik vastanud ettevõtteid tegutseb töötleva tööstuse, hulgi- ja jaekaubanduse, majutuse ja toitlustuse valdkonnas.

Küsitlus viidi läbi programmi „Praktikasüsteemi arendamine kutse- ja kõrghariduses sh õpetajakoolituse koolituspraktika“ ja „Kutsehariduse maine tõstmine, töökohapõhise õppe laiendamine“ (PRÕM) toetava tegevuse 8.2 „Praktilise õppe tähtsustamine ühiskonnas“ raames. Küsitluse läbiviimist rahastasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Küsitluse tulemuste kokkuvõtte leiate SIIT.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields