Avaleht

Tööandjate Keskliit esindab tööandjaid ligi poolesajas töörühmas ja organsatsioonis

Eesti Tööandjate Keskliit on esindatud arvukates siseriiklikes ning rahvusvahelistes töörühmades ja organisatsioonides. Läbi nende kujundame ja suuname poliitkaid erinevates valdkondades. Liidu liikmetel on võimalus anda omapoolset sisendit ning saada teavet neis organisatsioonides ning ekspertkogudes käsitlevatest teemadest. Teemapõhise info saamiseks palume kirjutada kas employers@employers.ee või võtta ühendust konkreetse töörühma esindajaga.  

Siseriiklikud

Valitsuse Teadusarendus nõukogu

Arto Aas

Peaministri majanduse elavdamise ekspertkogu

Kai Realo, Ivo Suursoo, Enn Veskimägi

MKM kriisimeetmete ekspertkogu

Arto Aas, Raul Aron

MKM tööstuspoliitika ekspertkogu

Andreas Laane (Alexela),
Jaan Puusaag (Krimelte)

Eesti Töötukassa nõukogu

Arto Aas

Eesti Haigekassa nõukogu

Arto Aas

MTÜ Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskeskus

Piia Zimmermann

MTA/SA Aruandlus 3.0 juhtrühm

Raul Aron

RaM Valitsemise valdkonna töörühm

Raul Aron

Eesti Teadusagentuuri Euroopa Horisont programmikomitee ekspertrühm (toit, puit)

Raul Aron

MKM Tööstus 2030 töörühm

Raul Aron

Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu

Arto Aas

Soolise palgalõhe uuringu ümarlaud

Ülle Matt (Swedbank)

Sotsiaalministeeriumi noortegarantii juhtrühm

Anneli Entson

Ida-Virumaa õiglase üleminekuprotsessi juhtkomisjon

Tiit Vähi

Heaolu arengukava juhtkomitee

Arto Aas, Piia Zimmermann

Kutsekoda OSKA koordinatsioonikogu

Arto Aas

Kutsekoda nõukogu

Arto Aas

Kutsekoda OSKA nõunike kogu

Anneli Entson

Kõrghariduse rahvusvahelistumise nõukoda

Anneli Entson

Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020 juhtkomisjon

Anneli Entson

Elukestva õppe kutseharidusprogrammi töörühm

Anneli Entson

Kutseharidusstandardi väljatöötamise töörühm

Anneli Entson

Kutsehariduse Nõukoda

Arto Aas

Tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM) juhtnõukogu

Anneli Entson

Haridus- ja Teadusministeeriumi Täiskasvanuhariduse Nõukogu

Piret Lemsalu (Hoolekandeteenused AS)

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kutsehariduse hindamisnõukogu

Anneli Entson

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse hindamisnõukogu

Anneli Entson

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri kuratoorium

Valdo Kalm (Tallinna Sadam AS)

Ettevõtlusõppe juhtkomitee

Arto Aas, Anneli Entson

Eesti Geoloogiateenistuse nõukogu

Meelis Einstein (Kunda Nordic Tsement)

Rahvusvahelised

IOE (Rahvusvaheline Tööandjate Organisatsioon)

Kristi Sõber

Business@OECD (ettevõtjate esindus OECD juures)

Arto Aas
Kristi Sõber

BusinessEurope  (tööandjate katusorganisatsioon ja sotsiaalpartner EL tasandil)

Kai Realo, Arto Aas, Kristi Sõber

BusinessEurope transpordi töörühm

Tarvi Viks (ERAA)

BusinessEurope Energia ja kliima töörühm

Raul Aron

EMSK (Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee)

Kristi Sõber

 

Euroopa Komisjoni nõuandekomiteed ning üle-euroopalised fondid ja agentuurid

Euroopa Sotsiaalfondi Komitee

Kristi Sõber

Euroopa Komisjoni Töötajate Vaba Liikumise Nõuandekomitee

Mare Hiiesalu (RMK)

EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Marju Peärnberg (ABB),
Piia Zimmermann

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Nõuandekomitee

Marju Peärnberg (ABB),
Piia Zimmermann

Sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise nõuandekomitee

 

Eurofound (Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise fond)

Kristi Sõber

Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO Eesti nõukogu

Kristi Sõber

CEDEFOP (Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus)

Anneli Entson

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields