Avaleht

Tööandjate Innosprint „Innovatsioon ettevõtetes“

Tööandjate Keskliidu algatusel asuti lahendama Innosprindi koostöömeetodil probleemi, mis puudutab ettevõtete teaduse, arenduse ja innovatsiooniga seotud andmete kogumist, analüüsimist ja innovatsiooni toetusmeetmeid.

Teema on oluline, kuna valitsusel on vaja aja- ja asjakohast alusinfot, kuidas aidata kaasa ettevõtete tootlikkuse kasvule, mis omakorda on otseselt seotud innovatsiooni kasutuselevõtuga. Innosprindi ajurünnakute raames jõutakse lähemale vastusele, kuidas riik saab mõjutada ettevõtete innovatsiooni investeerimist.

Karel Lember, MKM-i majandusarengu osakonna analüütik: “Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi jaoks on teadus- ja arendustegevuse statistika kogumine oluline, et hinnata Eesti majanduse teadusmahukust ja konkurentsivõimet. Samuti saame selle põhjal teha järeldusi oma toetusprogrammide tõhususe kohta ning planeerida uusi meetmeid.“

Protsessi on kaasatud lisaks Tööandjate Keskliidu esindajatele eksperdid EAS-ist, Statistikaametist ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist.

„Tööandjate Keskliit teeb igakülgset koostööd riigiasutustega ja ettevõtetega, et omalt poolt kaasa aidata Eesti majanduse arengule. Käesolev Innosprindi algatus on koostööprojekt, mille tulemused on  reaalselt rakendatavad nii riigi kui ettevõtjate poolt“, märgib Tööandjate arendusnõunik Kristel Oitmaa.

Innosprindi raames toimub viis ajurünnaku formaadis kohtumist, mida toestab Riigikantselei Starteegiabüroo Innotiim ja ajurünnakute vahepealsel ajal viiakse läbi intervjuusid erinevate ekspertidega.

Innosprindi raames jõutud järeldusi ja ettepanekuid presenteeritakse Tööandjate Käivituskoja maikuu kohtumisel.

 

foto: erakogu

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields