Avaleht

Tööandjad: valge raamatu sisu ja juhised ühiskonnale vajavad selgemat kommunikatsiooni

Tööandjad esitasid riigisekretär Taimar Peterkopile 16. aprillil tööandjate tagasiside dokumendile Ühiskonnaelu korraldamise kava koroonaviiruse leviku tingimustes.

Tööandjate hinnangul võib lähtealuste taoline ühiskondlik lepe aidata kaasa viiruseleviku kontrollimisele ja seetõttu on valitsuse algatus vajalik. Praegusel hetkel peaks valitsuse peamine fookus olema kiirel ja professionaalsel vaktsineerimise korraldusel. Juhul kui riskirühmad ei jõua vaktsineerimisele, tuleks automaatselt anda vaktsineerimise võimalus eesliinitöötajatele ja inimestele, kellel pole võimalik teha kaugtööd. Eesti ei saa endale lubada olukorda, kus vaktsineerimise tempo langeb kellegi soovimatuse või suutmatuse tõttu.

Juhime tähelepanu, et niivõrd laialdase kaasamise korraldamine nii lühikese aja jooksul on väga keeruline ning ei pruugi tuua soovitud tulemust. Kriisijuhtimise lähtealused oleks tulnud olulisemate huvigruppide kaasamisel kokku leppida hiljemalt enne teise viiruselaine tõusu, ehk juba suvel 2020. Tänaseks päevaks on tööandjad juba asunud iseseisvalt kõiki viiruse ennetuse abinõusid kasutama ja lahendusi otsima, kuid probleeme tekitab just riikliku kriisijuhtimise ebakindlus, vaktsineerimise aeglane tempo ja ebaselge kommunikatsioon. Valge raamatu reaalse rakendamise proov on ilmselt sügisel, kui võib saabuda kolmas laine, mistõttu ettevõtjad ootavad sellelt arusaadavat ja praktilist väärtust.

Praegu peaks valitsuse peamine fookus olema kiirel ja professionaalsel vaktsineerimise korraldusel. Kui vaktsineerimise riskirühmad ei jõua vaktsineerimisele, tuleks automaatselt ettepoole liigutada eesliinitöötajaid ja inimesed, kelle tööd pole võimalik teha kaugtööna. Me ei saa endale lubada olukorda, kus vaktsineerimise tempo langeb kellegi soovimatuse või suutmatuse tõttu. COVID-19 väljumise strateegias tuleb ettevõtluse avamisel muude tegurite kõrval lähtuda infektsiooniriskist ning ettevõtete suletuna hoidmise mõjust maksutulule ja töökohtadele.

Ootame, et operatiivne ja ühtne vaktsineerimisregister töötaks laitmatult. Ootame, et juba lähiajal võetakse kiirelt kasutusele immuunsustõendid, mis on aitavad kaasa majanduse avanemisele. Tunnustame riigi valmidust kaasata nii vaktsineerimise läbiviimisel kui vaktsineerimispasside loomisel ka erasektorit.

Juhime tähelepanu, et kommunikatsioonile tuleb edaspidi rohkem rõhku panna:

  • Oleme korduvalt avaldanud soovi, et valitsus peab valmistama erinevaid abivahendeid sõnumite esitamiseks – veebis, sotsiaalmeedias, paberkandjatel, videotena jne. Ja seda kindlasti nii eesti kui vene keeles. Vaktsineerimise vastaste või kõhklejate osakaal on hetkel murettekitavalt kõrge. Tööandjad tahavad skeptiliste hoiakute muutmisse panustada, aga vajalikud abimaterjalid peaks andma riik.
  • Ettevõtjad ootavad valitsuselt oma plaanides ja sõnumites rohkem konkreetsust ning esindusorganisatsioonide vahetumat kaasamist, seda eriti sektoripõhiste riskide hindamisel ja piirangute rakendamisel või leevendamisel.

Paraku on senine vaktsineerimiskava ja kriisijuhtimise mudel olnud laialivalguv ja puudulik. See on üks põhjus, miks vastutus ametiasutuste vahel hajub ja riigi sõnumid on segased. Kriis vajab selgelt juhtimist ja vastutajat. Loodame, et valitsus on teinud senistest õppetundidest vajalikud järeldused.

Tööandjate seisukoha terviktekst.
Valitsuse arvamuse avaldamiseks esitatud valge raamat.

Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields