Avaleht

Tööandjad teevad ettepaneku valveaja regulatsiooni muutmiseks

Eesti Tööandjate Keskliit saatis tervise- ja tööminister Tanel Kiigele, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutile ning siseminister Kristian Jaanile ettepanekud IKT sektori töö paindlikumaks korraldamiseks.

Muutmist vajab töötajate valveaja reguleerimine, et tagada kriitilise tähtsusega teenuste ja taristu toimimine. Tööandjate ettepaneku eesmärk on töölepingu seaduse muudatusega selgelt sõnastada olukord, kuidas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) spetsialistid oleksid valveajal väljaspool töökohta sidevahendite kaudu kättesaadavad.

„Probleemi lahendamine on tänases julgeolekusituatsioonis ülimalt oluline, kuna nii IKT ettevõtete, energiaettevõtete, aga ka riigiasutuste töökoormus kriitiliste teenuste ja taristu turvalise toimimise tagamisel on oluliselt kasvanud. Jätkusuutlikkuse ja küberturvalisuse tagamiseks on vaja võtta kasutusele paindlikumad töökorralduse mudelid,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Kriitiliste tähtsusega info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuste ning taristu järjepideva toimimise või infoturbe tagamisega tegelevad IKT ettevõtted ja riigiasutused töötavad 24/7. Seetõttu peab ligikaudu 10% nende töötajatest olema valmis reageerima eriolukordadele ka väljaspool tööaega. Samas puudub neil vajadus olla valves töökohal.

Valveaja muudatusi toetab ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit

„Oleme juba 2016. aastast otsinud  lahendust töölepingu seaduses valveaja erisuste sätestamiseks IKT spetsialistidele, kes tagavad kriitilise tähtsusega teenuste ja taristu toimimise nii era- kui avalikus sektoris,“ ütles Ivo Lasn, kes on  Playtech Estonia direktor ning Tööandjate Keskliidu volikogu liige.

Tööandjate ettepanek on muuta töölepingu seadust selliselt, et see võimaldaks rakendada teatud töötajatele paindlikumat ja nende töö iseloomu arvestavat valveaega. Võrreldes täna kehtiva korraga ei rakenduks neil juhtudel täiendava puhkeaja nõue. Loomulikult eeldab see eraldi kokkulepet töötajaga ning täidetud peavad olema ka kaks tingimust: valveaja kestus 28 kalendripäeva kohta ei ületa 130 tundi ning selline töökorraldus ei tohiks kahjustada töötaja tervist ja ohutust.

„Kõige olulisem muudatus võrreldes tänase regulatsiooniga oleks võimalus vajalik valveaeg katta viie spetsialisti asemel neljaga ja nii, et keegi ei peaks graafiku alusel õhtusel ajal või öösel tööl olema,“ ütleb Lasn. Tema sõnu võimaldab selline lahendus töökindlamalt tagada kriitilise tähtsusega taristu ja teenuste toimimise.

Kolmele ministeeriumile saadetud pöördumine.

Foto: canva.com

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields