Avaleht

Tööandjad: tahame aidata kaasa vaktsineerimise tempo tõstmisele

Tööandjate hinnangul peaks riik tunnistama, et tänane vaktsineerimise korraldus ei ole efektiivne ning tegema plaani muudatusi, sealhulgas võtma kasutusele tööandjate pakutud abi ning kaasama vaktsineerimisse ka erameditsiini. Tööandjad on omalt poolt valmis panustama nii logistika korraldamisse kui looma võimalused vaktsineerimiseks ettevõtetes kohapeal.

„Kui veel mõni aeg tagasi ei jätkunud vaktsiine, siis tänaseks on lisaks sellele selgeks pudelikaelaks kujunenud vaktsineerimise tehniline korraldus ja kommunikatsioon. Eesti inimesed ja ühiskond ei peaks järjest karmistuvate piirangute all kannatama seetõttu, et vaktsineerimise logistika on puudulik. Vaktsineerimise tempo peab tõusma mitu korda, kui soovime saavutada veel sel aastal karjaimmuunsust,“ ütles Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esinaine Kai Realo.

„Vajadusel tuleb vaktsineerimise korraldus ja inimeste vaktsineerimiseks ettevalmistamine ehk veenmine lahku viia ning võimaldada vaktsineerida neil, kes selleks ise valmis on,“ toonitas ta.

Realo sõnul osalevad täna vaktsineerimises vaid vähesed valitud raviasutused ning nädalalõppudel massilist vakstineerimist ei teostata. „See ei ole millegagi seletatav, miks see peab olema teatud raviasutuste monopoolne tegevus. Enamus eratervishoiuasutusi on jäetud üldse kaasamata, kuigi neil on olemas suurepärane võimekus aidata,“ nendib tööandjate esindaja fakti.

„Kui vaktsineerimine takerdub vähese valmiduse ja rohke selgitusvajaduse tõttu riskirühmades, siis paralleelselt nende suunas kommunikatsiooni tõhustamisega tuleks kiirelt edasi liikuda eesliini töötajate vaktsineerimisega. Vaktsiinid ei tohi külmikutes tolmu koguda ajal, kui suur osa eesliini töötajatest ja elutähtsate teenuste pakkujatest riskivad iga päev tööl oma tervisega,“ sõnas Kai Realo.

Tööandjad on korduvalt avalikult välja öelnud, et tööandjad on valmis ise panustama ja riigile appi tulema. Seda alates logistika väljatöötamisest kuni vaktsineerimise hädavajalikkuse selgitamiseni.

Ettevõtjate hinnangul tõuseks vaktsineerimise suhtes teadlikkus oluliselt, kui välja töötataks lihtsalt jälgitavad (video)materjalid nii eesti- kui vene keeles. Miks vaktsineerida, milline on konkreetsete vaktsiini toime ja sobivus, kust saab infot vaktsineerimise korralduse kohta, milline see vaktsineerimisprotsess välja näeb  – need küsimused on täna paljude Eesti inimeste jaoks selge vastuseta ja just see aitab kaasa eksiarvamuste levikule. Tööandjad on veendunud, et usaldusväärsete ja hästi koostatud infomaterjalide puhul saaksid nad tõhusalt kaasa aidata oma töötajate ja seeläbi Eesti elanikkonna vaktsineerimiseks ettevalmistamisel.

Ettevõtjad leiavad ka, et suuremate tööandjate juures on mõistlik ja kiirem vaktsineerida töötajaid kohapeal ning siin on tööandjad valmis appi tulema, kui riik seda võimaldab. „Teenindus või tootmisettevõttes oleks korraga võimalik vaktsineerida suur hulk inimesi ning seeläbi oleks positiivne mõju märkimisväärne. On ainult aja küsimus, kui tekivad suured töökohapõhised kolded. See tähendab, et mitte kümned, vaid sajad inimesed jäävad korraga töölt eemale ning see paneb tõsiselt ohtu oluliste teenuste tagamise,“ toonitas Realo. Tema sõnul on massvaktsineerimise puhul suureks mõjutajaks ka ligipääsetavus. On asukohti, kus tööandja oma töötervishoiuteenuse osutajaga suudab tagada mugavama ligipääsetavuse ja seda just maakohtades.

Tööandjate hinnangul peaks olema Terviseamet see asutus, kes annaks teada üldsusele, kus saab vaktsineerida, millised grupid mingil perioodil on oodatud, kuidas on võimalik  ennast registreerida ja kus saab täiendavat infot. Vaktsineerimise kabinetid peaksid töötama seitse päeva nädalas ning täispäevad, mitte vaid loetud tunnid. Lisaks haiglates ja perearstide juures peaksid töötama kabinetid ka koolides ning teistes ühiskondlikes asutustes, et katvus oleks tagatud üle kogu Eesti. Ja kuigi hetkel veel esineb tõrkeid vaktsiinikoguste saadavuses, siis peaks kõik eeltoodu olema välja töötatud ja valmis selleks hetkeks, kui vaktsiine saabub piisaval kogusel kõigi eestimaalaste vaktsineerimiseks.

Foto: Priit Simson

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields