Avaleht

Tööandjad ja Kaubandus-Tööstuskoda tegid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse

Eesti Tööandjate Keskliit ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda esitasid Riigikogu rahanduskomisjonile ühisavalduse seoses alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu nr 699 SE menetlusega.

Eelnõuga kehtestataks madalam aktsiisimäär intensiivse maagaasi tarbimisega ettevõtte tarbitud maagaasile. Gaasi-intensiivseks ettevõtteks loetakse eelnõu kohaselt ettevõte, kelle maagaasi kulu moodustab 13% lisandunud väärtusest.

Eelnõusse lisatud tabeli kohaselt vastaks sellele kriteeriumile vaid 11 Eesti ettevõtet. Allakirjutanud tõdevad, et eelnõus viidatud 11 ettevõtet, kes potentsiaalselt gaasi-intensiivse ettevõtte kriteeriumile kvalifitseeruks, on liiga väike suurusjärk, et eelnõu saaks olulist majanduslikku mõju avaldada.

„On oluline, et konkurentsieelise loomiseks tehtud otsused oleksid tõhusad, ega jääkski vaid märgilise tähendusega,“ kirjutavad oma kirjas Toomas Tamsar ja Mait Palts.

Ettevõtjate esindajad paluvad Riigikogul algatada eelnõumuudatus, millega vähendataks maagaasi madalamaks aktsiisimääraks kvalifitseerumiseks kehtestatavat gaasiintensiivsuse kriteeriumi 13%-lt vähemalt „muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmise“ sektori keskmisele tasemele, milleks 2014-2016 oli eelnõu seletuskirja kohaselt 3,6-6,3%.

Samuti teevad esindusorganisatsioonid ettepaneku tuua edaspidi allapoole elektriaktsiisi madalamale määrale kvalifitseerumiseks ka elektrointensiivsuse kriteerium.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields