Avaleht

Tööandjad esitasid parima seaduse kandidaadiks välismaalaste seaduse muudatused

Eesti Tööandjate Keskliit esitas 2016. aasta parima ja halvima seaduse konkursile parima seaduse kandidaadiks välismaalaste seaduse muudatused, mis jõustusid selle aasta algusest. Halvimaks seaduseks esitasime nn maksukobarseaduse ehk tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse.

Välismaalaste seaduse muudatused on hea näide süsteemsest ja põhjalikust huvigruppide kaasamisest. “Tööandjaid on muudatuste algatamise algusest süsteemselt kaasatud ning pidevalt erinevate nüanssidega kursis hoitud. Sisu poolest on tööandjatele olulised muudatused, millega lihtsustatakse kolmandatest riikides pärit kodanike Eestis töötamist ja ettevõtlusega tegelemist. Näiteks kaotati nõue maksta välismaalasest töötajale 1,24-kordset Eesti keskmist palka ja asendati see Eesti keskmisega. Meie soov oleks küll sektori keskmine. Laiendati ka hooajatöö tegevusalasid. Põllumajandusele lisandusid majutuse, toitlustamise, toiduainete tootmisega ning metsandusega seonduvad tööd,” põhjendas Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Tamsar.

Halvima seaduse kandidaadiks esitas Eesti Tööandjate Keskliit niinimetatud maksukobarseaduse ehk tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse.

“Põhjusi oli mitmeid. Seaduse menetlus kestis kokku vaid kaks nädalat. Ettevõtjate arvamust küsiti, ent sisulist kaasamist ei toimunud, kuna sisuliseks analüüsiks ja seisukoha võtmiseks oli aega liiga vähe. Kui ettevõtlusorganisatsioonid sellele tähelepanu juhtisid, eirati seda,” rääkis Tamsar. Sellega rikuti tema sõnul kaasamise head tava ning hea õigusloome ja normitehnika eeskirja.

“Samuti pandi ühte eelnõusse liiga palju muudatusi, mis raskendas nende läbitöötamist ja ühest seisukohavõttu. Seadusega pöörati tagasi sotsiaalmaksumäära langetamine 2017. aasta jaanuarist. Sellega rikuti maksukorralduse seaduse paragrahvi 41, mille kohaselt peab ettevõtja olukorda raskendava maksuseaduse muudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele jääma vähemalt kuus kuud,” ütles Tamsar.

2016. aasta parim ja halvim seadus kuulutatakse välja 21. veebruaril. Žüriisse kuulub ka Toomas Tamsar.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields