Avaleht

Toidutööstus vajab arenguks stabiilsust ja hästi läbimõeldud otsuseid

Lõppenud aasta oli Eesti toidutootjatele väga raske. Põuase suve tõttu oli saagikus ligi 30% madalam ning tooraine hind tõusis. Lisaks avaldavad tööstusele suurt mõju kehtestatud maksud, mis kahjustavad enim just joogitööstust. Kõrgetest aktsiisidest tulenev suurenenud piirikaubandus Lätis ning Soome turistide osakaalu vähenemine teeb Eesti tootjatele karuteene.

Kulusid kasvatab ka tööjõupuudus ja sellest tulenev palgasurve. Eesti inimesed on endiselt väga hinnatundlikud ning kui tootjate kulud kasvavad, saab seda tunda ka tarbija. See omakorda vähendab Eesti ettevõtete konkurentsivõimet kuna tarbijal on alati võimalik valida odavamaid importtooteid. Sellest hoolimata suutsid Eesti ettevõtted möödunud aastal ellu jääda ning panustada ka arendustöösse ja kasvatada eksporti.

2019. aastal saab üheks oluliseks küsimuseks keskkonnamõju vähendamise direktiivi rakendamine. Tootjad on juba täna väga huvitatud keskkonnamõjude minimaliseerimisest, jäätmete vähendamisest ja tooraine võimalikult heast ärakasutamisest ning ootavad, et valitsus võtaks keskkonnaprobleemidele lahenduste leidmisel arvesse tootjate võimalusi ega seaks neile ebaproportsionaalselt suuri kohustusi.

Toiduainetööstus on Eesti suurimate tööandjate, maksumaksjate ja eksportijate seas, mistõttu on ülioluline, et riik mõistaks ja toetaks kohaliku toiduainetööstuse arengut, mitte ei pidurdaks seda. Loodetavasti on koostöös võimalik leida kõiki osapooli arvestav lahendus, mis toetaks Eesti ettevõtteid ja kohaliku toidu tootmist.  

2019. aastal ootab Toiduliit valitsuselt eelkõige maksurahu, teatud aktsiiside tagasipööramist, stabiilsust ning paremat kaasamist poliitikakujundamisse. Toidutootjad on avatud dialoogiks ning ootab sama ka valitsuselt.

Eesti Toiduliidu ürituste kalender 2019. aasta alguses: 

Veebruar

 • 5.-28. veebruaril toimub kandideerimine konkursile Eesti Parim Toiduaine. Konkurssi korraldab Toiduliit. Lisainfot saab siit.
 • 1. veebruaril toimub tasuta koolitus „Toiduhügieen ja enesekontroll eraelamus toidu valmistamisel“, mille läbiviijaks on Eesti Maaülikool. Lisainfo ja registreerimine siin.
 • 14. veebruaril toimub „Reach – ohtlike kemikaalide käitlemise infopäev“ Infopäev. Lisainfo tuleb üles lähiajal siia aadressile.
 • 15. veebruaril toimub tasuta koolitus „Toidu säilitamisnõuete määramine“, mille läbiviijaks on Eesti Maaülikool. Lisainfo ja registreerimine siin
 • 13.-16. veebruaril osalevad Eesti toiduettevõtted Saksamaa, Nürnbergis messil „BioFach“. Eesti ettevõtjate osalemist korraldavad Toiduliit ja EAS. Lisainfot saab siit.
 • 17.-21. veebruaril toimub Dubais maailma suurim toidu- ja joogisektori messil „Gulfood“. EASi poolt korraldatud ürituse kohta saab infot siit.                    
 • 21.-23. veebruaril on toiduvaldkonna ettevõtted oodatud arengukoostöö projekti raames visiidile Valgevenesse. Üritust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. Lisainfo asub siin

Märts

 • 1. märtsil toimub tasuta koolitus „Listeria monocytogenes toidupatogeenina“, mille läbiviijaks on Eesti Maaülikool. Lisainfo ja registreerimine siin.
 • 4.-12. märts toimub arengukoostöö projekti raames on Eesti toiduvaldkonna ettevõtted oodatud osalema visiidil Indoneesiasse, Vietnami ja Filipiinidele. Üritust korraldab EKTK. Lisainfot saab siit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • 12. märtsil korraldavad MeM ja EAS Rootsi sihtturu seminari toidusektori ettevõtetele. Lisainfo tuleb lähiajal siia aadressile.
 • 26. ja 28. märtsil toimub infopäev: Infopäev „Toidualase teabe esitamine“. Täpsem info ja registreerimine tuleb üles siia aadressile.
 • 22. märtsil toimub tasuta koolitus „Allergeeniohje toidukäitlemisettevõtte enesekontrolliplaanis“, mille läbiviijaks on Eesti Maaülikool. Lisainfo ja registreerimine siin.
 • 26.-28. märts toimub toidusektori kontaktreis Rootsi, Stockholmi. Korraldavad MeM ja EKTK. Lisainfo siit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 • 29. märtsil toimub tasuta koolitus „Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus“, mille läbiviijaks on Eesti Maaülikool. Lisainfo ja registreerimine siin.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields