Avaleht

Töötukassa: juulis püsis töötuse määr 4,1 protsendi tasemel

Juulis jäi registreeritud töötute arv võrreldes juuniga samale tasemele. Kuu lõpus oli töötuna arvel 26 002 inimest ehk 4,1% 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust. Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest olid mõeldud teenindus- ja müügitöötajatele.

Kõrgeim oli juulis registreeritud töötuse määr jätkuvalt Ida-Virumaal (8,4%) ja Valgamaal (7,6%) ning madalaim Harjumaal (3,1%) ja Tartumaal (3,2%).

Kõige suurema osa eelnevalt töötanud registreeritud töötutest moodustasid juuli lõpus lihttöölised (18%), oskustöötajad ja käsitöölised (18%) ning teenindus- ja müügitöötajad (17%).

Töötukassa poolt juulis vahendatavate töökohtade koguarv oli 9204.

Juulikuu jooksul lisandus juunikuuga võrreldes rohkem uusi tööpakkumisi. Kuu jooksul lisandus 5 162 uut tööpakkumist, millest 47% sisestati töötukassa portaali kaudu.

Kõige suurem osakaal vahendatavatest töökohtadest oli teenindus- ja müügitöötajatele (21%). Järgnesid oskustöötajatele ja käsitöölistele (19%) ning lihttöölistele (17%) pakutavad töökohad.

Keskmine täiskalendrikuu eest makstud hüvitis oli 396 eurot ning hüvitisteks maksti kokku ligikaudu 3,1 miljonit eurot. Ligikaudu 124 euro suurust töötutoetust sai juulis 7281 inimest ehk 24% kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Kindlustushüvitist koondamise korral määras töötukassa juulis 839 inimesele. Keskmine juulis määratud hüvitis oli 1542 eurot ning hüvitisteks maksti kokku üle 1,2 miljoni euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa juulis 93 inimesele. Keskmine määratud hüvitis oli 1506 eurot ning hüvitisteks maksti juulis üle 249 tuhande euro.

Tööalasel koolitusel osales juulis 1614 ja tööotsingu koolitusel (tööotsingu töötoas) 989 inimest. Tööpraktikal osales 1022, tööharjutusel 424 ning tööklubis 520 inimest. Karjäärinõustamise teenust osutati 1129 korral.

Töötavatele ja mitteaktiivsetele inimestele mõeldud karjäärinõustamisel osaleti juulis 412 korral. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 46 inimest, kelle äriplaanide kohaselt luuakse 62 uut töökohta.

Allikas: ERR

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields