Avaleht

Tiit Land: teadus- ja arendustegevus nõuab pikaajalist koostööd

„Ma ei karda läbi viia vajalikke muutusi, esimeste tegevustena plaanin viia sisse ülikoolipoolse teadusarendustegevuse toetamise läbi grandifondi loomise ning algatan arutelu ülikooli juhtimismudeli üle,“ ütles värskelt Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valitud Tiit Land. 

Millised on teie plaanid, mida sooviksite värske rektorina ellu viia?

Minu nägemus, mis suunas peaks Tehnikaülikool 5-10 jooksul aasta arenema, ei erine suures plaanis fundamentaalselt kehtivast ülikooli arengukavast ja visioonist. Rõhuasetused saavad olema suunatud enamale interdistsiplinaarsusele nii õppe- kui teadusarendustegevuses, doktoriõppe edendamisele, rakendusteaduse ja ettevõtluskoostöö arendamisele. Väga oluline on pöörata rõhku organisatsioonikultuuri arendamisele ning ülikooli maine parandamisele. Üldises plaanis soovin ka arendada rohkem koostööd teiste ülikoolidega. Ma ei karda läbi viia vajalikke muutusi, esimeste tegevustena plaanin viia sisse ülikoolipoolse TA-tegevuse toetamise läbi grandifondi loomise ning algatan arutelu ülikooli juhtimismudeli üle.


Kuidas plaanite kohandada õpp
ekavasid?

Õppekavaarenduses peab ülikool ühest küljest arvestama tööturuvajadusi, aga samas ka olema ise innovaatiline ning suutma ette näha trende ja uusi suundi. Ka üldained on muutumas, järjest enam on lõpetajatel vaja meeskonnatöö- ja probleemilahendamise kogemust, samuti on uued õppeained tihti interdistsiplinaarsed. Me ei pea ilmtingimata võtma vastu vähem tudengeid näiteks majanduse õppekavadele, vaid pakkuma õppekavades uusi ained. Kindlasti vajame enam tudengeid loodus- ja täppisteaduslikele õppekavadele, Tehnikaülikooli jaoks toetavad need erialad ka tehnika- ja inseneriteadusi.

 
Milline on teie seisukoht välistudengite Eestisse tulemist karmistavate piirangute suhtes?

Minu jaoks jäävad mitmed kavandatavad välistudengite õppimist karmistavad muudatused põhjendamatuteks. Miks peaksime piirama välisriikidest tulevaid tulevasi IT-spetsialiste kui meie tööjõuturg neid vajab ning meil endal puudub piisav õppurite potentsiaal? Kas nn kolmandast riigist saabuv tudeng on kuidagi kehvem kui EL-i liikmesriigi tudeng, et me peaksime neid erinevalt kohtlema? Neid küsimusi tuleks adresseerida, vastasel juhul teeme muudatusi, millel võib olla riigile pikk negatiivne mõju.

 
Kuidas parandada teadus-arendustegevus
t ja koostööd ettevõtjatega?

Riik on vastu võtmas väga vajalikku ja ambitsioonikat teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021-2035. See seab nimetatud tegevused ühte strateegilisse raamistikku, mille võtmesõnaks ongi koostöö. Nii ülikoolid kui ettevõtjad peavad mõlemalt poolt olema ennekõike aktiivsed suhtlejad, mis on aluseks kootööle jõudmiseks. Ettevõtjad ei tohiks oodata teadlastelt liiga kiireid lahendusi, mis tihti pärsib koostöö jätkumist. TA-tegevuse tulemused ja eriti nende rakendamine on pikajaline protsess. Riigi poolt ootan arengukavas seatud eesmärkide täitmist, ennekõike TA-rahastuse tõstmist 1%-ni SKT-st, see on ka eeldus, et erasektori panus sellesse tõuseks.

  
Milline oleks teie üks soovitus Eesti Tööandjate Keskliidu liikmeskonnale, mida majanduskriisist väljumiseks peaks silmas pidama?

Soovitan võtta enam fookusesse jätkusuutliku arengu ja ringmajanduse teemad, mis toetavad Euroopa Komisjoni roheleppe täitmist. Lähitulevikus suunatakse suuri investeeringuid rohetehnoloogiate väljatöötamisse ja rakendamisse. Kriis näitas meile selgelt, et me peame elama säästlikumalt.


Tiit Landi tulevane töökoht Tallina Tehnikaülikool ja praegune Tallinna Ülikool on Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed, panustades aktiivselt peamiselt hariduse ja teadusarenduse valdkonda panustamisega.

Soovime jõudu uues ametis!

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields