Avaleht

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia seisukohad

Saatsime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumisse ja Haridus- ja Teadusministeeriumisse Tööandjate seisukoha teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse ühendstrateegia (TAIES) kohta. 

Kohati on Eestis juba tugevad teadusasutused, tugev IKT ja kõrgtehnoloogia sektor ning ka suuri tööstusettevõtteid, kes tegelevad innovatsiooniga pidevalt, paigutades Eesti innovatsioonistatistika Euroopas edasijõudnute tasemele. Küll aga on meie hinnangul üheks innovatsioonitakistuseks Eestis nõrk koostöö erinevate organisatsioonide ja klastrite vahel. Seetõttu tuleb tunnustada ministeeriume selle eest, et ühte strateegiasse koondati ühine visioon teadus-arendustegevusest, innovatsioonist ning ettevõtluskeskkonnast.

TAIES tugevused on meie hinnangul:

 • Fakt ise, et teadus-arendus-innovatsioon-ettevõtlus on ühises arengukavas on tugev sõnum.

 • Valdkonna hetkeolukord ja väljakutsed on koondatud väga põhjalikult

 • Arengukava rakendamine on plaanitud kolme programmi kaudu, mis ühtivad eesmärkide

  kolmese jaotusega.

 • Arengukava juhtkomisjoni koosseisu on plaanitud kaasata lisaks ministeeriumitele ka hariduse-teaduse esindajad ning ettevõtluse esindajad.

Arengukavale antavad muudatusettepanekud on lühidalt:

 • Sõnastada ühine inspireeriv visioon
 • Parandada dokumendi eesmärgiselgust
 • Täiendada mõõdikuid ja indikaatoreid
 • Puudub tegevussuundade konkreetsus ja poliitikainstrumentide selgepiiriline fookus
 • Rakendamise plaan on ebaselge
 • Kuidas ületada üldine skepsis nii akadeemia kui ka erasektori poolel?

Kokkuvõttes tunnustame, et TAIESs on veelgi selgemalt koondatud ja seostatud teadus-arendus, innovatsiooni ja ettevõtlusvalkonnad ning toonitame, et TAIES ei tohi jääda deklaratiivseks dokumendiks, vaid nii ministeeriumid, teadusasutused kui ettevõtted asuvad strateegiat parimas usus ellu rakendama. Usume, et oluline konkurentsivõime puudus hetkel on ühise visiooni ja koostöö puudumine. TAIES üks roll peaks olema teadusasutuste ja ettevõtete vastasseisust üle aitamine ja süsteemne koostööle suunamine. Vaid eduka teadmussiirde puhul on Eesti tööandjad ka tulevikus elujõulised ning vaid sellisel juhul on edaspidi piisavalt rahastatud ja elujõuline ka Eesti teadus- ja haridusvaldkond.

 

Täispikka Tööandjate arvamusavaldust saab lugeda siit

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields