Avaleht

Tartu Ülikool ootab õpihuvilisi suveülikooli

Tartu Ülikooli suveülikool on meeldiv võimalus ühendada puhkus enesetäiendamisega. Tule 19. korda toimuvasse suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks! Õppida saab rohkem kui 30 täiendusõppekursusel Tartus, Tallinnas, Viljandis, Narvas, Pärnus ja Läänemaal.

Suveülikooli programmi on koondatud lai valik päevakajalisi koolitusteemasid organisatsioonikultuurist, andmekaitsest, ostukäitumisest, psühholoogiast, ajaloost ja kultuurist, tervisespordist, õigustest, töösoorituse arendamisest jpm.

Valik suveülikooli kursustest (enam infot, registreerumine kursuse pealkirjale klikkides):

TALLINNAS
4.07 Organisatsioonikultuur: kuidas seda mõista ja rakendada positiivses võtmes? (inglise keeles), Sonja Sackmann
Töötoa eesmärk on anda ülevaade organisatsioonikultuuri komponentidest, funktsioonidest ning tulemuslikkusest ning millisel juhul on eriti oluline mõista organisatsioonikultuuri. Samuti milline on juhi roll organisatsioonikultuuri rakendamises positiivses tähenduses.

13.–30.08 Andmekaitsespetsialisti täienduskoolitus
(õppetöö 13.,14., 23. ja 30.08), Monika Mikiver, Andres Ojaver jt
Koolituse eesmärk on jagada vajalikke teadmisi ja oskusi andmekaitsespetsialisti ülesannete edukaks täitmiseks.

23.08 Tallinna kirikud
, Kaido Soom
Koolitusel tutvutakse Tallinna erinevate kirikutega vaadates nii nende arhitektuuri kui õpetuse eripärasid.

28.08 Inimeste ostukäitumist mõjutavad tegurid
, Andres Kuusik
Koolituse eesmärk on anda ülevaate teguritest, mis mõjutavad tervikuna inimeste ostukäitumist.

29.08 Terve ja rahulolev tervisesportlane
, Jarek Mäestu
Koolitusel tutvustakse, mida pidada silmas treeningute planeerimisel tervisespordi vallas, eesmärgiga parendada töövõimet ning tugevdada tervist.

TARTUS
7.08 Vaimne tervis töökohal: kuidas seda hoida ja läbipõlemist ennetada?, Kariina Laas
Koolitusel otsitakse vastuseid küsimustele, kuidas saada tasakaalupunkt, kus töö on tehtud ja inimesed terved, kuidas luua ja hoida vaimselt tervist toetavat töökeskkonda.

16.–17.08 USA presidendid ja Eesti 20. sajandil, Eero Medijainen, Kaarel Piirimäe
Koolitusel tutvustakse USA ja Eesti suhete muutusi läbi 20. sajandi, arvestades olulisemaid sõlmpunkte rahvusvahelistes suhetes ning eriti USA ja Venemaa (N Liidu) vahekordi.

17.08 Isikuandmete kaitse töösuhetes
, Gaabriel Tavits
Koolituse eesmärk on käsitleda töötaja isikuandmete kaitse tagamise õiguslikke aspekte töösuhetes ja asetada see laiemalt tänapäevase andmekaitseõiguse arengute konteksti

23.–24.08 Tunne oma perekonda!
, Kätlin Konstabel
Koolituse eesmärk on saada teadmisi pere ja selle liikmete heaolu ning toimimise paremaks mõistmiseks, õppida ära tundma probleeme pereelus ja otsima neile lahendusi.

24.08 Treening, tervis ja sportlik saavutusvõime – mis rolli mängivad selles hormoonid?
, Vahur Ööpik, Luule Medijainen
Koolitusel selgitatakse hormooni mõistet ning hormoonide toimimist inimese organismis puhkeolekus ja kehalisel tööl, samuti nende rolli treenituse tekkes.

27.–28.08 Arendusmeeskondade juhtimine ettevõtlusõppes
, Elina Kallas
Koolitusel arendatakse osalejate teadmisi ja oskusi arendusmeeskondade juhtimiseks, tehes läbi toote- ja/või teenusearenduse protsessi ettevõtlusõppe läbiviimiseks.

27.–28.08 Töösoorituse arendamine coachingu ja kovisiooni abil
, Kulno Türk ja Kaupo Saue
Koolituse eesmärk on arendada juhtide oskusi töötajate töösoorituse arendamisel ja kovisiooni metoodika kasutamisel tööjuhtumite lahendamiseks.

30.08 Linnaökoloogia: kas, miks ja kuidas linnaloomadega toime tulla?
, Marko Mägi
Koolitusel antakse lühiülevaade linnastumisest ja selle mõjust loomastikule ning erinevate liigirühmade võimest kohaneda linnastumisega

VILJANDIS

13.–17.08 Kangastelgedel kudumine algajatele, Karmen Kroonmäe
Koolituse eesmärk on õpetada põrandavaiba valmistamist.

LÄÄNEMAAL
5.–10.08 Vabaõhumaal Haeskas, Anne Parmasto
Koolitusel omandatakse ja täiendatakse maalimisoskust vabas õhus, arendatakse loovust.

Suveülikoolis osalejad saavad Tartu Ülikooli täiendusõppe läbimist tõendava dokumendi. Täiendusõppes kogutud ainepunkte on võimalik kasutada tasemeõppe õppekavade täitmisel sobiva õppeaine olemasolul kõrgkoolis.

Kõik suvekursused http://ut.ee/suveulikool

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields