Avaleht

Tallinna Vesi: praktika toob ettevõttesse noori

AS Tallinna Vesi leiab praktikaprogrammi kaudu ettevõttesse tööle noori professionaale. Praktikaprogrammi teine oluline eesmärk on tutvustada ettevõtet kui atraktiivset tööandjat.

Et Tallinna Vesi on tõepoolest hea tööandja, sellest annab tunnistust ka see, et töötajad ei kiirusta pensioniea saabudes koju jääma – mitmes olulises tootmisüksustes on pensioniealiste töötajate osakaal lausa üle kolmandiku. Samas tingib töötajate kõrge keskmine vanus vajaduse täiendada ridu noortega. Praktikaprogrammi kaudu jõuavad ettevõttesse sobiva erialaga noored, pärast praktikaperioodi on tublimatel neist võimalus jätkata ettevõttes, räägib personalispetsialist Krista Palder.

Praktikaprogramm käib ettevõttes süsteemselt teist aastat. Eelmise aasta seitsmest praktikandist töötavad kaks osalise koormusega ASis Tallinna Vesi ning osalevad ühtlasi noore spetsialisti programmis – see tähendab, et nad õpivad aasta jooksul selgeks kindla ameti mingis osakonnas ja samas saavad põhjaliku ülevaate ettevõtte põhiprotsessist. Programmi käigus ollakse nelja nädala jooksul tutvumas erinevate üksuste tööga.

Kaks kümnest jätkavad

Selle suve praktikantidest jätkavad AS-iga Tallinna Vesi töösuhet kaks noort kümnest.

Palder räägib, et praktikakonkursi väljakuulutamisele on nende ettevõttes eelnenud üksuste vajaduse ja juhtide valmisoleku põhjalik hindamine. Samuti viivad nad koolides läbi infotunnid, kus tutvustavad ettevõtet ning kutsuvad noori ettevõttesse ekskursioonile ja külla.

„Üritame noortega juba varakult enne praktikakonkurssi luua hea kontakti,” ütleb Palder.

AS-i Tallinna Vesi kodulehel on olemas kogu info praktikakorralduse ja -konkursside kohta. Nad teevad koostööd koolide õppevaldkondade juhtidega ja ka karjäärikeskustega. Oluliseks kanaliks peavad nad ka eelmise aasta praktikantide positiivset tagasisidet.

Praktikante otsib Tallinna Vesi kahes osas, sest kutsekoolidel ja kõrgkoolidel on praktika eri ajal.

Igale praktikandile, kes tuleb AS-i Tallinna Vesi, määratakse juhendaja, kes algul toetab praktikante tööalasel väljaõppel ning hiljem aitab igapäevatööd puudutavates küsimustes. Igal juhendajal on ees praktika tegevuskava, kuhu ta kirjutab nädala plaani, mis annab nii talle kui ka praktikandile hea ülevaate, mis nädala jooksul kavas on teha. Personaliosakonnas on personalispetsialist, kes on tugiisik nii juhendajatele kui ka praktikantidele. Praktikaperioodil organiseerib Tallinna Vesi praktikantidele mitmeid ühisüritusi. Spetsialistidest juhendajad saavad juhendamise eest lisatasu. Ka praktikakohad on tasustatud. Palder tõdeb, et praktikaprogramm saab ettevõttes edukas olla siis, kui tippjuhtkond seda toetab, sest praktikaprogrammi läbiviimiseks on vaja eelarvet. „Meie praktikandid teevad reaalselt tööd iga päev ning sellepärast on meie praktika tasustatud. Praktikakohad määrame ainult nendesse osakondadesse, kus on reaalne vajadus ning on olemas järelkasvu plaan,” räägib Palder. Ta lisab, et tähtis on ka kesk-ja esmatasandi juhtide osalus ja initsiatiiv, et nad sooviksid panustada ettevõtte praktikaprogrammi. „Juhid on kogu protsessis aktiivselt kaasas, alustades sügisel praktikakohtade planeerimisest, koolides ettevõtte tutvustamisest, valikuprotsessist ning hiljem panustades nende väljaõppesse ning koostades kindla tegevusplaani praktikaperioodiks. Väga oluline on juhendajaid motiveerida, koolitada ja neid nende panuse eest tänada,” avab personalijuht eduka praktikaprogrammi tagamaid.

Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatud „Parima praktikakoha” konkursil otsustas personalijuhtimise ühing PARE anda AS-ile Tallinna Vesi eriauhinna. Ettevõte paistis PARE hinnangul silma praktikajuhendajate pühendumuse ja praktikantide seas tugeva meeskonnatunde loomisega.

Artikkel ilmus 27.09.2016 Eesti Päevalehe lisalehes “Praktika ja Õpipoisiõpe”. Lisalehe ilmumist rahastasid Euroopa Sotsiaalfond, Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields