Avaleht

Tagasiside perehüvitiste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule

Eesti Tööandjate Keskliit saatis Sotsiaalministeeriumile tagasiside perehüvitiste seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Eelnõu peamine eesmärk on ühildada töö- ja pereelu. 

Positiivne on, et Eelnõuga säilitatakse vanemahüvitis, kui vanem teenib samal ajal sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, mis jääb alla poole vanemahüvitise ülempiirist. Selline muudatus kindlasti motiveerib lapsevanemaid võimaluse korral lapsega kodus olles töötama ning aitab seeläbi vähendada palgalõhet, mis tekib peamiselt emade pikaajalise töölt eemalviibimise tõttu.

Probleemiks kujuneb tööandjatele vanema õigus katkestada vanemapuhkus kaks korda 12 kuu jooksul teatades sellest ette kõigest 14 kalendripäeva vastavalt kehtivale töölepingu seadusele. Selline etteteatamistähtaeg võib olla sobilik nn. projektipõhiste tööde tegemiseks. Kindlasti ei ole see piisav kõigis ettevõtetes ja ametikohtadel, mis vajavad spetsiifilist haridust või väljaõpet.

Arvestades Eesti suurt tööjõupuudust on tööandjal väga keeruline leida 14 kalendripäeva jooksul asendaja ning teostada ametikohale vastav koolitus. Samuti ei tea tööandja täpselt, millal lapsevanem soovib uuesti vanemapuhkusele jääda. Vanemapuhkusele (korduv) katkestamine lühikese etteteatamisajaga paneb ka lapsevanema asendaja raskesse olukorda, kui asendajale alternatiivset tööd organisatsioonis pakkuda pole.

Selleks, et mitte vähendada noorte vanemate konkurentsivõimet tööjõuturul, teeme ettepaneku võimaldada vanemapuhkuse korduvat katkestamist vaid poolte kokkuleppel.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields