Avaleht

Swedbank: erivajadustega inimeste värbamisel tuleb olla proaktiivne

Swedbankis on vähenenud töövõimega inimesi 1,3%. Oleme olnud edukad pakkudes erivajadusega inimestele tööd mitmetes eri valdkondades, näiteks IT-s ja nõustamiskeskuses ning seda nii assisteerivatel ametikohtadel kui ka spetsialistidele.

Meie kogemus näitab, et erivajadusega inimese värbamisel tuleb olla proaktiivne ja tihti seda ka ise initsieerida. Vähenenud töövõimega inimeste kaasamine Swedbanki kollektiivi on olulisel kohal ning käesoleval aastal alustas Swedbankis tööd kaks inimest, kellele lõime just spetsiaalselt neile mõeldud töökoha. Tegu on kahe aasta pikkuse järjepideva töö tulemusega. Julgustame vähenenud töövõimega ja erivajadusega inimestel ka ise kandideerimisel aktiivsed olla. Oleme mõelnud ka sellele, et enda töökuulutustes eraldi välja tuua, et ka erivajadusega inimesed on kandideerima oodatud, kuna oleme omalt poolt valmis töökohta kohandama vastavalt inimese vajadustest lähtuvalt. Näiteks oleme ratastoolis töötaja jaoks ühe Swedbanki kontori uksed muutnud automaatselt avatavaks, võimaldanud talle mugava ligipääsu kontori turvaustest ning evakuatsiooniolukorra puhul saavutanud kokkuleppe kaastöötajatega, kes teda eriolukorra puhul aitavad.

Erivajadusega inimese värbamisel on tööandjal oluline arvestada erinevate nüanssidega, et uus töötaja tunneks ennast hästi. Need on seotud nii töötaja asukoha, suhtluskanalite kui ka IT-lahendustega. Teame, et on inimesi, kelle puhul on väga oluline leida tugiisik, kes uut töötajat toetaks ja juhendaks ning seda järjepidevalt. Näiteks intellektipuudega inimese õppimisvõime on madalam, mistõttu vajavad nad rohkem aega nii sisseelamisel, tööülesannete mahuga toimetulekul kui nende omandamisel. Parim on, kui võtta fookusesse üks tööülesanne korraga ning jooksvalt tööülesannete mahtu suurendada. Tasuks investeeritud aja eest on positiivselt meelestatud ja lojaalne töötaja.

Üks, millesse veel ettevõttena investeerime, on enda töötajate teadlikkuse tõstmine vähenenud töövõimega või erivajadusega töötajaga koos töötamisel. Oluline on meeles pidada, et seda on vajalik teha nii otseses tiimis, kuhu inimene tööle asub kui ka temaga kokkupuutuvatel meeskondadel (näiteks samal korrusel töötavad inimesed). Siin oleme saanud head sisendit ka meile kandideerivatelt ja juba alustavatelt vähenenud töövõimega ja erivajadusega inimestelt, kuna konkreetne eelinfo parimate suhtlusviiside ning oluliste tähelepanekute osas on väga oluline.

Vähenenud töövõimega või erivajadusega inimese värbamisel oleme näinud, et see võib olla väga lihtne ent see võib tähendada ka vajadust mahukamateks ümberkorraldusteks. Selleks, et tööandjal oleks võimalik arvestada töötaja erivajadustega, on oluline juba värbamise algfaasis olla võimalikult avatud nendest rääkima.

Oma kogemusest ja eduloost räägib Swedbanki kujundusmeeskonnas töötav Meelis Luks.

  • Kui kaua olete Swedbankis töötanud ning milliseid ülesandeid täidate?

Swedbankis olen töötanud veidi üle seitsme kuu. Minu erialaks on graafiline disain, seega igapäevaselt aitan kujundada ning disainida erinevaid materjale sotsiaalmeedia ja veebi tarvis. Samuti kujundan pangasiseseid reklaame ja dokumente.

  • Kuidas Swedbankis töötamiseni jõudsite?

Esmane kontakt pangaga oli mul juba 2017. aastal. Näitasin ise initsiatiivi üles ning uurisin, kas neil on vabu töökohti IT-valdkonnas. Sel hetkel ma ei teadnud, et IT-alane töö pangas nõuab rohkem kontoris olemist, kuid mulle sobib kodus töötamine rohkem. Minu soove arvesse võttes pakuti mulle juba järgmisel aastal tööd disainerina, mis mulle väga sobis. Olen selle eest pangale väga tänulik. See on suureks toeks mu perele, kus on kasvamas 10-kuune poisipõnn.

  • Milliseid tingimusi vajate oma töö tegemiseks ning millised ootused on teil seejuures tööandjale?

Kuna ma toimetan enamus ajast kodukontoris, siis tööandja poolt on mul kodus arvuti koos vajalike programmide ja tarkvaraga, et saaksin oma tööülesandeid täita nii hästi kui võimalik. Minu eripäraks on see, et kasutan töö tegemiseks oma paremat jalga, sest puude tõttu ei saa ma oma käsi kasutada.

Ootused tööandjale on üsna lihtsad – et tööd ikka jätkuks ning oleks väljakutseid oma oskuste ja teadmiste proovilepanekuks.

  • Millisena näete oma edasist karjääri?

Mulle meeldib arvutiga tööd teha ning õppida sealjuures erinevaid programme ja võimalusi kasutama. Kunst ja looming on mulle hingelähedased ning kui täna puutun igapäevaselt kokku bännerite ja plakatite kujundamisega, siis kindlasti on tulevikus huvi oma teadmisi ja oskusi veelgi laiendada.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields