Avaleht

Ettevõtete innovatsiooniuuring 2018 – 2020

“Innovatsiooniuuringus kajastuvad kogu maailma mõjutavad trendid, sealhulgas 2020. aastal alanud koroonakriis. Samuti on näha, et vähem on kasutatud võimalust innovatsiooniks läbi oma toodete arendamise ning minnakse lihtsamat teed, leides teenusepakkujad väljastpoolt. See aga ei tähenda, et Eestis oleksid innovatsiooniga asjad lootusetud,” selgitab Eesti Tööandjate Keskliidu arendusnõunik Kristel Oitmaa. 

Töötlev tööstuse panus oli perioodil suurem

Innovaatiliste ettevõtete osakaal langes 2020. aastal võrreldes 2018 aastaga 9% (73%->64%) Samas oli töötlevas tööstuses innovatsiooniga tegelevate ettevõtete osakaal langus väiksem vähenedes 33% pealt 31% peale. Teeninduses oli languse põhjuseks hulgikaubandus, kus innovaatiliste ettevõtete osakaal langes 4% võrra. Info ja sidesektoris muutusi ei toimunud.


Uuring näitab, et riigi tugi on oluline

22% innovaatilistest ettevõtetest oli saanud riigilt toetust ning neist ligi pooled kasutasid seda raha uuendustegevuseks. Kriisi ajal kasutasid innovaatilised ettevõtted ka oluliselt rohkem laenuraha kui enne kriisi, kuid seda raha kasutati uuendusteks vähem kui varasemalt. Kui enne kriisi kasutasid pooled laenu võtnud innovaatilistest ettevõtetest seda raha uuendusteks, siis kriisi ajal vaid 17%.

Innovatsioonile tehtud kulutustest kavasid kõige enam intellektuaalomandi õigustega seotud kulud (+97%), tarkvaraarendus ja andmebaasidega seotud kulud (+80%) ja turunduskulud (+20%). Endiselt oli suurimaks kuluks põhivara soetamine, mis vähenes 16%. Müügitulu uutest toodetest vaatlusperioodil veidi langes. Kui 2018 oli see veel 15%, siis 2020. aastaks kukkus 13% peale.
Mitteinnovaatiliste ettevõtete puhul olid peamisteks takistusteks innovatsiooniga tegelemisel kvalifitseeritud töötajate nappus ja hirm suurte kulude ees, mis võivad uuendustega kaasneda. Mõlemad probleemid süvenesid vaatlusperioodil.
 
Innovaatiliste ettevõtete puhul nende ettevõtete osakaal langes, kes nägid takistusi innovatsiooni tegemisel. Näiteks rahastamisallikat tõid 2018. aastal takistusena välja ligi pooled vastanud, aga 2020. aastal vaid kolmandik.
 
KOMMENTAAR

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüütiku Karel Lemberi esmane hinnang uuringule: “Tulemus on võrreldes varasemaga küll 9% võrra langenud, kuid püsib siiski kõrgel tasemel. Kui me eelmise küsitluse tulemusega olime Euroopa Liidu parimad, siis 64%- ga oleksime olnud kolmandad. Praegu veel teiste riikide numbreid ei ole avaldatud ja võimalik, et ka teistel kukkus näitaja.”

• Innovaatiliste ettevõtete osakaal langes 2020 aastal vrld 2018 aastaga 9% (73%->64%);
• Töötlevas tööstuses oli innovatsiooniga tegelevate ettevõtete osakaal langus väiksem vähenedes 33% pealt 31% peale;
• Teeninduses oli languse põhjuseks Hulgikaubandus, kus innovaatiliste ettevõtete osakaal langes 4% võrra. Info ja sidesektoris muutusi ei toimunud;
• 22% innovaatilistest ettevõtetest oli saanud riigilt toetust ning neist ligi pooled kasutasid seda raha uuendustegevuseks;
• Kriisi ajal kasutasid innovaatilised ettevõtted ka oluliselt rohkem laenuraha kui enne kriisi, kuid seda raha kasutati uuendusteks vähem kui varasemalt. Kui enne kriisi kasutasid pooled laenu võtnud innovaatilistest ettevõtetest seda raha uuendusteks, siis kriisi ajal vaid 17%;
• Innovatsioonile tehtud kulutustest kasvasid kõige enam intellektuaalomandi õigustega seotud kulud (+97%), tarkvaraarendus ja andmebaasidega seotud kulud (+80%) ja turunduskulud (+20%). Endiselt oli suurimaks kuluks põhivara soetamine, mis vähenes 16%;
• Müügitulu uutest toodetest vaatlusperioodil veidi langes. Kui 2018 oli see veel 15%, siis 2020. aastaks kukkus 13% peale;
• Mitteinnovaatiliste ettevõtete puhul olid peamisteks takistusteks innovatsiooniga tegelemisel kvalifitseeritud töötajate nappus ja hirm suurte kulude ees, mis võivad uuendustega kaasneda. Mõlemad probleemid süvenesid vaatlusperioodil;
• Innovaatiliste ettevõtete puhul nende ettevõtete osakaal langes, kes nägid takistusi innovatsiooni tegemisel. Näiteks rahastamisallikat tõid 2018 aastal takistusena välja ligi pooled vastanud, aga 2020 aastal vaid kolmandik.

 
Vaata ka artiklit Statistikaameti blogist.
 
Uuringu andmetega saad tutvuda siit: www.stat.ee – avasta statistika – andmebaas – majandus – Teadus.Tehnoloogia.Innovatsioon. – Innovaatiline tegevus – Innovaatiline tegevus alates aastast 2016.
 
Foto: brand.estonia.ee veebilehelt.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields