Avaleht

Teaduse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia loomine koostöös ülikoolidega

Jaanuaris kohtusid Tallinna Tehnikaülikoolis riigi, ettevõtete ja teadlaskonna esindajad, et sõnastada ühine sisend valmivasse teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse strateegiasse (TAIES).

TalTechi rektori akadeemik Jaak Aaviksoo sõnul määrab kavandatav strateegia kindlaks teaduse-ülikoolide-ettevõtluse koostöö ja selle riikliku toetamise põhijooned eelseisvateks aastateks. „Ühise tuleviku eesmärgistamine peab sündima kõigi kolme partneri ja riigi ühistes huvides. Meie soov on seada ühiseks sihiks kasvatada tööviljakust ja rahva heaolu läbi innovatsiooni ja parima ettevalmistusega ülikoolilõpetajate, millele aitab kaasa tipptasemele pürgimine kõigis Eestile olulistes teadussuundades,“ sõnastas rektor Aaviksoo oma ootused seminarile.

Seminaril kohtusid TalTechi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu eksperdid, et läbi arutada teekond, kuidas teaduse ja innovatsiooni kaudu tööstuse ja tehnoloogiavaldkonnas tõhusalt koostööd teha. 

„Saame koos mõelda, kas strateegias kavandatavad sammud on piisavad töötleva tööstuse lisandväärtuse ja seotud sektorite tööviljakuse tõstmiseks. Tööviljakuse kasvu pidurdumine viimastel aastatel on ilmne märk sellest, et vaja on suurendada tööstusettevõtete valmisolekut tehnoloogiliseks innovatsiooniks ja uute teadmiste ja tehnoloogiate tulemuslikuks rakendamiseks,“ sõnastas TalTechi teadusprorektor Renno Veinthal ühe loodetava eesmärgi järgmiseks arengukava perioodiks. Teadusprorektor lisas, et ette valmistatav strateegia peab otsima sisulisi ja realistlikke lahendusi ühiskondlikele, majanduslikele ja sotsiaalsetele väljakutsetele. See on võimalik ainult vastavate tööstussektorite ja akadeemilise teaduse praktilises koostöös.

Kohtumise laiem eesmärk oli panna paika lähtealus teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukavale aastateks 2021-2035. TAIE loob raamistiku, mille alusel kujunevad konkreetsed toetusmeetmed nii akadeemia kui ettevõtluse jaoks. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields