Avaleht

Riiklik vanaduspension läheb muutmisele

Sotsiaalkaitseminister on meile saatnud kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu.

Muudatuste eesmärgiks on muuta pensionid solidaarsemaks, rahvastikutrende arvestavaks ja piisavalt paindlikuks, et eakatel oleks võimalik tööturul kauem püsida.

Eelnõuga kavatsetakse viia sisse järgmised suuremad muudatused:

– muuta alates 2021. aastast pensionile minek paindlikumaks, tagades eelarveneutraalsuse. Peamise muudatusena praegusega võrreldes tekiks ka eelpensionäril võimalus töötada, ilma, et õigus eelpensioni maksetele kaoks, töötaval pensionäril tekiks võimalus kasutada elamiskulude tagamiseks vaid osa pensionist jne;

– siduda alates 2027. aastast vanaduspensioniiga eeldatava elueaga; See muudatus muudab pensionite rahastust jätkusuutlikumaks ja aitab leevendada tööjõupuudust;

– muuta 2021-2037 riikliku vanaduspensioni valemit selliselt, et kindlustusosa (palga suurusest sõltuv) kogumiselt minnakse sujuvalt üle uuesti staažiosa (uue nimega “solidaarosa”) kogumisele eesmärgiga kujundada pensioni I sambast võrdsem sissetulek eakatele. Sellega kaob aastaks 2037 riikliku vanaduspensioni sõltuvus palga või tasutud sotsiaalmaksu suurusest, kui sotsiaalmaksu on tasutud vähemalt alampalgalt. Sõltuvus palga suurusest säilib läbi II pensionisamba;

– võimaldada kõigile ligipääs II pensionisambale.

 Vaata lisatud eelnõud, eelnõu seletuskirja ja rakendusakte.

Ootame teie arvamusi 27. detsembrini 2017 raul.aron@employers.ee või 56475111.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields