Avaleht

Realo tippkohtumisel Brüsselis: poliitika kaasajastamisel ei saa keskenduda vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisele

Euroopa töö- ja sotsiaalpoliitika vajab kaasajastamist, kuid seda ei saa teha, keskendudes vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisele, ütles Eesti Tööandjate Keskliidu asepresident, Circle K Eesti peadirektor Kai Realo 8. märtsil Brüsselis kolmepoolsel sotsiaalsuhete tippkohtumisel.

Tööandjad on nõus, et tehnoloogia arengust, digitaliseerimisest, jagamismajanduse pealetungist, klassikaliste töösuhete ja  ärimudelite kiirest muutumisest ja demograafilistest trendidest tingituna vajab Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööpoliitika, sealhulgas sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemid, kaasajastamist. Kuid seda ei peaks kindlasti tegema vaid sotsiaalsete õiguste suurendamisega, ütles Realo oma sõnavõtus.

Realo rõhutas, et Euroopa Liit paistab juba praegu globaalses plaanis silma oma kõrgete sotsiaalsete standardite ja -kulutustega, küll aga ei saa seda öelda Euroopa Liidu majanduse konkurentsivõime kohta.  “Tööandjate poolt vaadatuna on sotsiaalõiguste samba kõige olulisemateks valdkondadeks oskuste, hariduse ja elukestva õppe edendamine ning sotsiaalkindlustus- ja pensionisüsteemide jätkusuutlik finantseerimine,” ütles Realo. “Eriti oluline on, et meie haridus- ja koolitussüsteemid suudaksid kiiresti reageerida tööturu ja ühiskonna muutustele. Digikirjaoskus on oluliseks eelduseks nii ühiskonna- kui ka tööelus osalemiseks. Murettekitav on aga fakt, et vaatamata suurenenud digioskuste nõudlusele on vaid pooltel Euroopa Liidu elanikest baastaseme digioskused ja umbes viiendikul puuduvad need üldse.”

Samuti esineb Realo sõnul Euroopa Liidus inimressurssi raiskamist: paljud töötavad ametikohtadel, mis ei vasta nende väljaõppele ning samas ei suuda 40 protsenti tööandjatest leida vajalike oskustega töötajaid. Edukast Euroopa sotsiaalõiguste samba kavandamisest ning rakendamisest saame rääkida vaid siis, kui see toimub tihedas koostöös sotsiaalpartneritega.

Seoses Eesti peatse eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus osalesid Eesti Tööandjate Keskliidu asepresident Kai Realo ja rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson 8. märtsil juba teist korda kõrgetasemelisel kolmepoolsel sotsiaalsuhete tippkohtumisel Brüsselis. Eestist osalesid ka tervise ja tööminister Jevgeni Ossinovski ning Eesti Ametiühingute Keskliidu juht Peep Peterson.
 
Tippkohtumisel arutasid tööhõive ja sotsiaalse kaasatuse, uute töövormide ja tööstuse tuleviku ning sotsiaalaprtnerite rolli üle Euroopa Komisjoni president Juncker, Euroopa Ülemkogu president Tusk, volinikud Dombrovskis ja Thyssen, Malta peaminister Muscat, Eesti ja Bulgaaria  tööministrid ja sotsiaalpartnerid.

Vahetult enne kolmepoolset sotsiaalsuhete tippkohtumist allkirjastasid Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerid BusinessEurope, UEAPME, CEEP ja ETUC raamkokkuleppe aktiivse vananemise ja põlvkondade vahelise koostöö osas. Senisest tugevam koostöö on vajalik Euroopa Liidu demograafilist trendi arvestades, et vananeval elanikkonnal oleksid õiged oskused, mis võimaldaksid neil võimalikult kaua tööturul püsida. Samaaegselt tuleb luua ka piisavalt võimalusi noortele. Eesti Tööandjate Keskliidust osalesid allkirjastamisel asepresident Kai Realo ja rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson.


Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields