Avaleht

Rahvusvaheline tööorganisatsioon ILO võtab käsile globaalsete tarneahelate mõju töötingimustele

Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad Marika Merilai ja Eve Päärendson osalesid äsja lõpenud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni ILO 105. istungjärgul töögrupis, kus arutleti globaalsete tarneahelate mõju üle tööhõivele ja töötingimustele.

Marika Merilai sõnul on üha enam ettevõtjaid liitunud ülemaailmsete tarneahelatega, mis toob kaasa vajaduse diskussiooniks töötingimuste ja -suhete üle eri riikides. „Ühelt poolt suurendavad riikidevahelised erinevused normide, standardite jm vahel ettevõtluse kulusid, arusaamatusi, ebavõrdset konkurentsi. Teiselt poolt ei ole aga sugugi kõigis tarneahelas osalevates riikides tagatud inimväärsed töötingimused ja sotsiaalne kaitse,“ ütles Merilai. „Seni on sellest ILOs vähe juttu olnud. Nüüd algatatud arutelul arutelul on seega anda oluline panus rahvusvahelisse diskussiooni.“

Teema tõstatamise põhjuseks on see, et praegused ILO standardid ei pruugi piisavalt sobida eesmärkide saavutamiseks inimväärse töö valdkonnas globaalses tarneahelas. Sellest tulenevalt peaks ILO halduskogu otsustama või kokku kutsuma kolmepoolesed arutelud või vastavad ekspertide töörühmad valdkonna analüüsiks ja töökava kehtestamiseks.

Millised ILO otsused hakkavad edaspidi mõju avaldama globaalsete tarneahelate toimimisele, on täna raske öelda, sest sel konverentsil esitati ILO-le alles ettepanek teemaga jätkata ning kaaluda, millised juhised, programmid, standardid oleksid vajalikud inimväärse töö edendamiseks. Tulevikus tehtavad otsused mõjutavad aga kindlasti kõiki ettevõtjaid, kelle äritegevus ulatub piiride taha. Tööandjate keskliit osaleb ILO liikmena jätkuvates aruteludes ja seisab ettevõtjate huvide eest.

30. maist kuni 11. juunini Genfis toimunud ILO 105. istungjärgul osalesid 187 liikmesriigi tööandjate, töötajate ja valitsuste esindajad. Eesti delegatsiooni kuulusid Sotsiaalministeeriumi, Ametiühingute keskliidu ja Eesti Tööandjate Keskliidu esindajad. Eesti tööandjaid esindasid ILO konverentsil Eesti ILO nõukogu liikmed Eesti Tööandjate Keskliidu rahvusvaheliste suhete juht Eve Päärendson ja Eesti Kaupmeeste Liidu nõunik Marika Merilai.

Loe diskussiooni kohta lisa SIIT

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields