Avaleht

Rahvusvaheline Maja lihtsustab välisvärbamist

 

19. novembril avab EAS Ülemiste linnakus Eesti Rahvusvahelise maja, mis koondab välisspetsialistidele ja neid värbavatele ettevõtetele mõeldud teenused ühe katuse alla. Keskuses pakutakse ettevõtetele tuge nii välisspetsialistide värbamist planeerides kui ka uue töötaja sisseelamisel.

„Rahvusvahelise maja teenused on suunatud välismaalasele, kes on Eestisse tööle tulnud ning ka tema elukaaslasele ning teda palganud ettevõttele, kuid ka Eestisse tagasipöördujaile, kes soovivad sisseelamisel tuge. Uudse teenuskeskusega lihtsustame ümberasumise protsessi kõikidele osapooltele, tagamaks vajaliku info ja teenuste kättesaadavuse ühest kohast ning hoides seeläbi kokku kõikide osapoolte aega ja energiat,“ selgitas Eesti Rahvusvahelise maja juht Annely Tank.

Ta lisas, et seni on Eestisse tööle või ka näiteks tasemeõppesse õppima saabujad pidanud kõigi juriidiliste toimingute tegemiseks külastama erinevaid asutusi ning otsima infot paljudest kanalitest, kuid rahvusvahelises majas saab sisuliselt kõik tarviliku ühe päevaga tehtud. “Kuna teise riiki kolimine on niigi stressirohke, siis miks muuta seda veelgi keerulisemaks, jooksutades inimesi mööda linna ringi, tihtipeale saatjaks ka ettevõtte personalijuht või mõni tugiisik,“ põhjendas Tank sellise teenuskeskuse vajalikkust.

Rahvusvahelisest majast saab informatsiooni kõige kohta, mis puudutab Eestis töötamist ja elamist: alates tarvilikest dokumentidest ja lõpetades erinevate keelekursuste või huvitegevuste informatsiooniga. Näiteks on keskuses võimalik taotleda nii elamisluba, lühiajalist tööluba kui ka isikukoodi, registreerida elukohta ning saada infot lasteaedade ning koolivõimaluste kohta. „Mitmed ettevõtted on küsinud, kas võtame mingis osas üle näiteks PPA või maksuameti töö – või dubleerime seda. Seda me teha ei plaani. Rahvusvaheline maja sündis paljude asutuste koostöös ning seetõttu pakuvad kõiki nõustamisteenuseid meie partnerite töötajad, kes hakkavad osa oma tööajast viibima Rahvusvahelises majas,“ lisas Tank.  Teisissõnu tuuakse oma ala eksperidid ühe katuse alla kokku.

Rahvusvahelises majas töötavate nõustajate poole saavad kõik Eesti ettevõtted pöörduda ka juba välisvärbamist planeerides, et tutvuda kõikide vajalike nõuete ning sammudega, mis välisspetsialisti Eestisse toomisega kaasnevad. „Soovime, et välistööjõu värbamine ei jääks formaalsuste taha, mistõttu oleme koondanud kokku vajaliku informatsiooni ka ettevõtetele, julgustamaks ka neid, kes pole varasemalt välismaalt töötajaid palganud,“ lausus Tank kutsudes ettevõtteid välisvärbamise nõustamisele. Lisaks saab keskusest informatsiooni ka Work in Estonia programmi pakutavate teenuste kohta, sh välisvärbamise toetuse, töökuulutuste jagamise Work in Estonia veebilehel, sotsiaalmeedias ning uudiskirjas, ühiste turundusmaterjalide ja välisvärbamiskampaaniate kohta.

Nõustamisteenuse sujuvamaks korraldamise ks tuleb Rahvusvahelise Maja kodulehel endale nõustamise aeg broneerida. Ühele päevale võib broneerida kohtumisi mitme nõustajaga – näiteks PPA ja kohaliku omavalitsuse konsultandiga.

Lisaks nõustamisteenustele hakatakse keskuses pakkuma ka rahvusvahelistumisega seotud üldharivat programmi, keelekohvikuid, kohanemisüritusi ning võrgustikuüritusi erialaste kontaktide leidmiseks. „Rahvusvaheline maja on pidevas muutumises. Tahame tulla kaasa oma sihtgruppidega ja nende muutuvate vajadustega. Alustame nende teenustega, mille järele on seni olnud kõige põletavam vajadus, aga meie jaoks on väga oluline tagasiside, et saaksime tarvidusel teenuseid lisada või parendada,“ julgustab Tank kõiki Rahvusvahelisse majja tulijaid saadud teenustele tagasisidet andma.

Rahvusvahelise maja teenused on järgnevad:

 • Isikukoodi väljastamine;
 • Elukohateate registreerimine;
 • Migratsiooni nõustamine (elamisluba, lühiajaline töötamine);
 • Maksunõustamine (füüsilise isiku residentsuse määramise R vorm);
 • Kohanemise ja lõimumise protsessi nõustamine;
 • Karjäärinõustamine;
 • Ettevõtlusalane nõustamine;
 • Tööandja keskkonna valmisoleku suurendamine keeleõppe valdkonnas;
 • Elukondlik nõustamine (elukoht, kool ja lasteaed, tervishoid, kultuur, ühistransport, sport ja vaba aeg);
 • Kohanemisprogramm sisserännanutele;
 • Keelekohvikud;
 • Tööotsingu töötuba;
 • Kultuurilise lõimumise üritused;
 • Üritused elukaaslastele;
 • Sotsialiseerumise ja võrgustumise üritused.

Eesti Rahvusvaheline maja avatakse EASi programmi Work in Estonia eestvedamisel ning koostöös Mainor ASiga. Maja on rahastatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitavast IKT Arenguprogrammist.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields