Avaleht

Rahvastikuregistri seadus muutmisel

Siseministeerium esitas arvamuse avaldamiseks rahvastikuregistri seaduse (RRS) eelnõu, milles esitatakse uus terviklik RRS regulatsioon: rahvastikuregistri ülesehitus, sellega seonduvad õigused ja kohustused ning elukoha registreerimise menetluspõhimõtted ja sellest tekkivad õigussuhted.

RRS uue tervikteksti vajadus on tingitud sellest, et seaduse vastuvõtmisest on möödunud 14 aastat ning selle aja jooksul on ühiskonnas toimunud mitmeid muudatusi: kehtestatud on riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid (nt aadressiandmete süsteem, infosüsteemide andmevahetuskiht X-tee), loodud on digiallkirjastamise võimalus, samuti on vastu võetud otseselt rahvastikuregistri pidamist ja menetlusi mõjutavad uued seadused, nt avaliku teabe seadus, isikuandmete kaitse seadus ja haldusmenetluse seadus.

Kommentaarid on oodatud kuni 11.04.2016 aadressil: piia@employers.ee

Eelnõu

Seletuskiri

Lisa 1

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields