Avaleht

Praktik Cum Laude 2021

2021. aastal esitati konkursile Praktik Cum Laude 46 tublit praktikanti. Neist 33 kõrghariduse, 7 kutseõppe, 4 õpipoisiõppe ja 2 välistudengi kategoorias. 

Sel aastal esitasid enim praktikante konkursile ehitusvaldkonna ettevõtted (7 kandidaati esitati ehitusettevõtete poolt). 2021. aastal esitatud kandidaatide kirjeldustest paistis silma, et tööandjad on praktikantide tunnustamise omaks võtnud ja jagavad kiitust varasemalt lahkemalt, kuid samas tuues esile selged kriteeriumid, milles praktikant tubli oli.

Saab öelda, et ettevõtted hindavad neid praktikante, kes lisaks erialastele teadmistele on pealehakkajad, uudishimulikud ja julgevad vajadusel abi küsida, on iseseisvad ja samas kuulavad oma juhendajate nõuandeid. Parimad praktikandid sulandusid kollektiivi nii hästi, et neile tehti pakkumisi edasiseks kestvaks koostööks. Parimate praktikantide selja taga on nende parimad juhendajad, mistõttu autasustasime ka praktikantide töökohapoolseid ja koolipoolseid praktikajuhendajaid.

Auhindu jagasime neljas kategoorias. Sel aastal andsime välja kaks auhinda kõrghariduse kategoorias: parimad üliõpilased on Rauno Sepp ja Kaisa Mumma. Parim praktikant kutsehariduse kategoorias on Piret Buldas, parim praktikant töökohapõhises õppes on Anatoli Smorodin ja parim praktikant välistudengite kategoorias Amina Alimbekova.

Rauno Sepp sooritas Tallinna Tehnikakõrgkooli teedeehituse 3. Kursuse tudengina praktika Verston OÜ-s. Rauno oli Verstonis praktikal juba teist aastat, tänavu sooritas Rauno Tallinna Lennujaama lennuliiklusala laiendusel töödejuhtimise praktikat. Rauno vastutas nii konkreetsete töölõikude teostamise,aga periooditi juhtis ka 3-4 meeskonnaliikme tööd. Tema teha oli nii tööde planeerimine ja korraldamine, aga ka dokumentatsioon ja kvaliteedi kontroll. Lisaks eelmisel aastal ilmutatud vastutustundele on Rauno tänavu tõestanud ka oma head suhtlus- ja koostööoskust ning tugevat juhtimispotentsiaali. Rauno näitas pidevalt üles sügavat huvi tee-ehituse vastu, mõtles kaasa ja tegi ettepanekuid. Tal oli alati oma nägemus ja ideed, kuidas midagi teostada või mõnd probleemi lahendada. Verstonis rõõmustati praktikant Rauno üle väga ja tal on põhjust oodata ettepanekut alalise töölepingu sõlmimiseks.

Kaisa Mumma sooritas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli farmatseudi eriala 3. kursuse tudengina praktika Lennujaama Apteek OÜ-s. Kaisa ülesanneteks oli ravimite ja teiste apteegikaupade käitlemineretsepti-ja käsimüügiravimite väljastamisel patsiendi vajaduste väljaselgitamine ja individuaalne nõustamine, sh soodsama ravimi pakkumine. Kolleegid leiavad, et Kaisa on väga tubli ja innukas apteeker, väga hea suhtleja, kena ja hooliv. Kaisa erialateadmised olid praktikale asudes väga mitmekesised ning igal vabal hetkel õppis ta juurde, sh ka vene keelt. Kaisa kuulas hoolsalt ja huviga vanemate kolleegide nõuandeid ning rakendas neid võimalusel patsienti nõustades.

Piret Buldas sooritas Tallinna Tööstushariduskeskuses noorem tarkvaraarendajaks õppijana praktika Cybernetica AS-s. Praktika nägi ette testija-dokumenteerija täiemahulisse rolli asumist. Piret seadis üles ja installeeris kogu vajaliku testsüsteemi riist- ja tarkvara ning dokumenteeris tehtud sammud. Ta koostas arendajatele töökäske ning kirjutas saadud teadmiste baasil kasutajajuhendeid ning ajakohastas analüüsidokumente. Piret haaras kõiki teadmisi, rolle ja olukordi väga kiiresti – nagu kogenud töötaja. Pireti puhul on märkimisväärne, et praktikal alustades oli tema rolliks olla tugiinsener, kuid reaalsuses suutis ta vastavalt vajadusele täita ka testija, analüütiku ning tarneinseneri ülesandeid. Piret jätkas praktika järgselt tööd Cyberneticas.

Anatoli Smorodin õpib Tallina Ehituskoolis ehituspuusepa erialal (tase 4) ja sooritas töökohapõhises õppes ettenähtud praktika EFC NORGE AS-is. Anatoli praktikaülesanded olid sise ja väliseinte puitkarkassi paigaldus, kips- ja OSB plaatide paigaldus, akende paigaldus, tuuletõkkekipsi, välisroovituse ja laudise paigaldus. Praktikant sai kõigi ülesannetega suurepäraselt hakkama tehes nii iseseisvat tööd kui olles hea meeskonnas töötaja. Anatoli oskas oma tööd ette planeerida ning tööülesannete täitmiseks vajalikku lisainfot hankida. Vajadusel suhtles ta inglise keeles kliendiga või objektil olevate teiste firmadega, ta on rahuliku suhtumise ja hea pingetaluvusega. Tööohutus korralikult täidetud. Anatoli on alati rõõmsameelne ja abivalmis. EFC Norge AS on Anatoli töökoht.

Amina Alimbekova õpib Tartu Ülikoolis keemiat ja materjaliteadust ning sooritas praktika Ericsson Eesti AS-is, kus ta osales ta mitmete tootmise arendus- ja eeltöötluse projektide elluviimisel. Näiteks uurides ja määratledes nõuded toote disainile, tootmisprotsessile ja seadmetele. Põhiliselt osales ta globaalsetes arenduseelsetes uuringutes ja kohalike projektide nõuete anlüüsis. Keemiaüliõpilasena sai ta kasutada oma varasemat labori kogemust ning võttis projektis suure vastutuse.Kogu praktika vältel tõi ta erakordseid tulemusi, panustas rohkem kui talle usaldatud ning oli oma ülesannete täitmises õigeaegne. Ta sobitus Ericssoni hästi töökultuuri, kus on olulised koostöö, faktipõhised otsused ning oma arvamuse avaldamine.

Samuti sai auhinna publiku lemmik, kes valiti Facebooki kampaania käigus. Praktik Cum Laude publiku lemmiku tiitli pälvis Magnetic MRO praktikant Martin Paberit, kes sai 1092 häält. Martin Paberit õpib töökohapõhises õppes õhusõiduki hooldustehnikuks, mis tähendab, et suure osa õhusõidukite saladustest saab ta teada otse töökohal Magnetic MRO -s ja ülejäänud Eesti Lennuakadeemias. Martini ülesanneteks praktika käigus oli igapäevaste õhusõiduki hooldustööde läbiviimise põhimõtete õppimine, insenertehniliste andmete lugemine, õhusõiduki hooldus- ja remonttööde teostamisel kasutatavate materjalide ehituslikest omaduste õppimine, õhusõiduki hooldamiseks vajaminevaid mõõte- ja testseadme kasutama õppimine. „Martin on  äärmiselt pühendunud nii õppetöös kui ka töökohapõhises praktikas. Vaatamata eelneva lennunduskogemuse puudumisele, suutis ta lühikese ajaga üles näidata huvi ning pühendumust“, kiideti Martinit.

VÕITJAD

Parim praktikant kutsehariduse kategoorias- Piret Buldas (Praktikakoht: Cybernetica AS; Kool: Tallinna Tööstushariduskeskus)

JUHENDAJAD:  Olle Tischler, Cybernetica AS;  Madis Lokotar, Tallinna Tööstushariduskeskus

Parim praktikant töökohapõhises õppes- Anatoli Smorodin (Praktikakoht: EFC Norge AS; Kool: Tallina Ehituskool)

JUHENDAJAD: Rain Rõngelep, EFC Norge AS;  Priit Valge, Tallina Ehituskool

Parim praktikant kõrghariduse kategoorias- Rauno Sepp (Praktikakoht: Verston OÜ; Kool: Tallinna Tehnikakõrgkool)

JUHENDAJAD: Magnus Martinson, Verston OÜ; Mati Toome, Tallinna Tehnikakõrgkool

Parim praktikant kõrghariduse kategoorias- Kaisa Mumma (Praktikakoht: Lennujaama Apteek OÜ; Kool: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

JUHENDAJAD: Leelo Kõiv, Lennujaama Apteek; Helve Kirm, Tallinna Tervishoiukõrgkool

Parim praktikant välistudengite kategoorias- Amina Alimbekova (Praktikakoht: Ericsson Eesti AS; Kool: Tartu Ülikool)

JUHENDAJAD: Udayan Patankar, Ericsson Eesti AS; Nadežda Kongi, Tartu Ülikool

Praktik Cum Laude 2021 publiku lemmik-  Martin Paberit Praktikakoht: Magnetic MRO AS; Kool: Eesti Lennuakadeemia

Vaata kõiki kandidaate ja nende lugusid siit: https://www.facebook.com/PraktikCumLaude 

Eesti Tööandjate Keskliit korraldab konkurssi kuuendat aastat koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Haridus- ja Noorteametiga. Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond. 

logo EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields