Avaleht

Peresõbralikud tööandjad saavad taotleda ametlikku märgist

Sotsiaalministeerium koostöös partneritega on Euroopa Sotsiaalfondi toel välja töötanud peresõbraliku tööandja märgise. Märgise saamiseks tuleb tööandjal läbida põhjalik hindamis- ja konsulteerimisprotsess. Protsessi lõpus pälvib tööandja peresõbraliku tööandja märgise, mis näitab, et tööandja hoolib oma töötajaskonnast ja hindab tema soove ning vajadusi töö ja pereelu ühitamisel.

Kes saavad taotleda peresõbraliku tööandja märgist?
Peresõbraliku tööandja märgist saavad taotleda kõik tööandjad nii avalikust, kolmandast kui ka erasektorist. Enne märgise taotlemist ei pea tööandja olema eelnevalt kasutusele võtnud peresõbralikke meetmeid. Taotlemiseks piisab sellest, kui tööandjal on soov areneda ning peresõbralikku organisatsioonikultuuri rakendada.

Kuidas peresõbraliku tööandja märgist saada?
Sotsiaalministeeriumi väljaantava märgise saamiseks tuleb läbida spetsiaalne programm, mille käigus hinnatakse ja konsulteeritakse tööandjaid peresõbralike võimaluste loomisel. Märgise saamiseks kulub 1,5-3 aastat. Tööandja, kes on juba peresõbraliku organisatsioonikultuuri loomisega tegelenud, võib läbida märgise taotlemisprotsessi kiiremini.

Peresõbraliku tööandja märgise taotlemiseks tuleb tööandjal esitada kandideerimisankeet. Igal aastal valitakse esitatud ankeetide põhjal teatud arv tööandjaid, kes saavad alustada märgise taotlemist. 

Kogu taotlemisperioodi vältel on tööandjale toeks konsultant, kes nõustab tööandjat peresõbraliku organisatsioonikultuuri kujundamisel. Meetmeid, mille hulgast omale sobilikke tegevusi valida, on enam kui 150. Meetmete valikul võetakse arvesse tööandja hetkeolukorda ja soovi märgise taseme saavutamise osas.

Lisainfo: www.tööelu.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields