Avaleht

Pärnus toimub esimene kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvik

Pärnumaa Kutsehariduskeksus (PKHK) kutsub osalema ja kaasa mõtlema kutsehariduse edendamise innovatsioonikohvikus (KEIK). Järgmine tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna KEIK on planeeritud selle aasta maikuusse.

Praktika- ja koostööpartnerite  ning õppekavarühmade ühistegevuse tulemusena toimub üks kord kvartalis kokku kuus üritust ajaperioodil jaanuar 2017 – juuni 2018. KEIK fookuses on tööturul nõutud erialad, mis on seni veel vähepopulaarsed.

KEIK-ide eesmärk on tihendada omavahelist koostööd  ning informeerida avalikkust ja propageerida vähepopulaarseid erialasid. Eesmärgiks on kujundada positiivsed hoiakud kutseõppe ja erialade väärtustamiseks ning tõsta kutsehariduse mainet, samuti tekitada huvi õppima asumise ja praktikavõimaluste vastu. Tuginetakse tööjõuvajadustele, OSKA raportitele jt uuringutele, et tihendada propageerida vähepopulaarseid erialasid.

KEIK-i raames toimuvad koos tööandjatega ja linnakodanikega vabas vormis vestlusringid ja arutelud. Laudkondade juhtideks on tööandjad, erialaliitude esindajad või eriala spetsialistid ning PKHK õppevaldkondade esindajad. Tööandjad tutvustavad valdkonna arengusuundi ja eriala tarkvara, seadmeid ja vahendeid, samuti praktika- ja karjäärivõimalusi. PKHK õppevaldkondade esindajad annavad ülevaate õppimisvõimalustest ja koostööst ettevõtetega. Erialade spetsialistid annavad ülevaate valdkonna arengusuundadest.

Õppevaldkonnad PKHK-s:

  1. Informatsiooni – ja kommunikatsioonitehnoloogia,
  2. Ärindus, haldus ja õigus,
  3. Tehnika, tootmine ja ehitus,
  4. Tervis ja heaolu,
  5. Teenindus,
  6. Põllumajandus, metsandus, kalandus ja veterinaaria.

Arutelude eesmärgiks on luua kolmemõõtmeline koostöö, kuhu koolitus- ja tööjõuvajaduse sisendi annavad tööandjad. Innovatsioonikohvikus osalejad genereerivad koostöös kooliga ideid erialade populariseerimiseks ja väärtustamiseks, paindlikuma õppetöö korraldamiseks ning maine tõstmiseks.

KEIK tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik ning tegemist on PRÕM tegevuse 8.7 „Kutsehariduse maine tõstmine“ vahenditega.

Lisainfo: anneli.rabbi@hariduskeskus.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields