Avaleht

“Parim praktika 2023” konkurss: tunnustame praktikaalase tegevusega silma paistnud tööandjaid ja õppureid

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub "Parim praktika 2023" konkursile.
Eesti Tööandjate Keskliit kutsub “Parim praktika 2023” konkursile.

Eesti Tööandjate Keskliit kutsub märkama ja tunnustama tublisid tööandjaid ja õppureid, kes eelmisel õppeaastal oma praktikaalase tegevusega silma paistsid ja paljudele teistelegi eeskujuks olid! “Parim praktika 2023” konkursile on võimalik esitada parima praktikakoha ja parima praktikandi kandidaate vahemikus 24. august kuni 1. oktoober 2023 (pikendatud).

Tunnustame silmapaistvaid praktikakohti ja eeskujulikke praktikante

Eesti Tööandjate Keskliit ühendab sel aastal kaks praktikaalast konkurssi – “Parim praktikakoht” ja “Praktik Cum Laude” – et tõsta esile häid praktikakohti ning kiita ja esitleda tulevasi talente. Uue konkursi “Parim praktika 2023” eesmärgiks on tõsta esile organisatsioone, kes pakuvad üliõpilastele ja kutseõpilastele praktikakohti ning teevad seda silmapaistval moel, ühiskonnas oma vastutust tunnetades ja panustades märkimisväärselt tööjõu järelkasvu arendamisse. Samuti soovime tunnustada kutseõppeasutuste õpilasi ja üliõpilasi, kes suhtuvad õppekavas ettenähtud praktika sooritamisse vastutustundlikult ja kelle töösooritusega on praktikaorganisatsioon väga rahul.

Praktika on oluline, mitte formaalsus, mida kiirelt ja möödaminnes teha

Praktika mängib olulist rolli ametiõppijatele vajalike tööoskuste omandamisel. Parimaid tulemusi saavutatakse siis, kui praktikakohad ja -struktuur on põhjalikult kavandatud ning praktikandid saavad tegevusi kooskõlastatult teostada.

“Möödas on ajad, mil praktika oli paljude õpilaste jaoks tüütu kohustus ning ettevõtetele tasuta ajutine tööjõud. Kui praktikant teeb teadliku valiku ning tööandja temasse maksimaalselt panustab, saab sellest kasu kogu ühiskond,“ on Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas veendunud. Eesti suurim vara on haritud ja ettevõtlikud inimesed. Tänases tööjõukriisis on vajalike oskustega inimesi puudu ja konkurents nende värbamisel on tihe. „Praktika annab hea võimaluse endale tulevasi häid töötajaid leida, samuti aitab praktika lähendada haridust ja tööelu, sest kõige paremini õpib ise tehes,“ räägib Aas.

2022. aasta parima praktikakoha tiitliga pärjatud Thermory Grupi tegevjuhi Simmo Soomets sõnul on praktikavõimaluste pakkumine kasulik nii õpilasele kui ettevõttele. „See annab noore inimese arengule kiirema hoo ning teadmise, kas jätkata valitud erialal või teha veel muudatusi,“ selgitas ta. Lisaks sunnib programm ka ettevõtte juhte arenema, sest teisi õpetades õpib ise kõige rohkem. „Noored on ägedad ja toovad endaga kaasa ka uusi ideid ja uut energiat,” lisab Soomets.

Parimate praktikakohtade väljaselgitamine

Parima praktikakoha kandidaatideks saavad organisatsioonid (sh iseennast), kutseõppeasutused ja kõrgkoolid esitada organisatsioone, kes on 2022/2023 õppeaasta jooksul teostanud praktikat kutseõppuritele ja/või üliõpilastele. Kandidaadi esitamisel on oluline esitada kirjeldus ja selgitada, mille poolest on antud organisatsioonis praktika hästi korraldatud. Siinkohal ei ole kõige olulisem mitte praktikantide arv, vaid praktikantide arendamisel tehtav töö.

Tööandjate Keskliit selgitab välja parimad praktikaorganisatsioonid ehk praktikakohad kolmes kategoorias:

  • Parim praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kes paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega praktikakohtade pakkumisel ja panustab kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja -mudeleid, millest teistel on võimalik õppida.
  • Parim väikeettevõtte praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht kuni 49 töötajaga tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel paistab silma süsteemse ja järjepideva lähenemisega.
  • Parim regionaalne praktikakoht – auhinnaga tunnustatakse üht tööandjat, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel edendab tähelepanuväärsel moel regionaalset koostööd kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu koolitamisel väljaspool Harjumaad.

Parimate praktikantide tunnustamine

Parima praktikandi kandidaate saavad esitada organisatsioonid, kes on pakkunud 2022/2023 õppeaasta jooksul praktikakohti. Organisatsioon võib esitada igasse kategooriasse ühe kandidaadi. Kandidaatidena saab üles seada õppureid kutsekoolidest, rakenduskõrgkoolidest ja ülikoolidest, kes on sooritanud õppekavas ettenähtud praktika eelmisel õppeaastal.

Parimaid praktikante tunnustatakse järgmistes kategooriates:

  • Parim praktikant kutsehariduses (kutsekoolid)
  • Parim praktikant kõrghariduses (rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid)
  • Parim välisüliõpilasest praktikant

Lisaks sellele selgitatakse elektroonilise rahvahääletuse käigus parimate praktikantide seast välja ka publiku lemmik.

“Parim praktika 2023” kutsub osalema!

Tutvu konkursi tingimustega ja kandideeri ise või esita oma kandidaat parima praktikakoha ja parima praktikandi leidmiseks:

Organisatsiooni ehk praktikakoha esitamine “Parim praktika 2023” konkursile >

Praktikandi esitamine “Parim praktika 2023” konkursile >

“Parim praktika 2023” konkursi võitjad kuulutatakse välja juba sel sügisel! Parimate praktikakohtade võitjad saavad tunnistuse ja tunnusmärgise. Parimaid praktikante premeeritakse auhindade ja tunnistusega.

Lisainfo

Küsimuste korral on abiks Eesti Tööandjate Kommunikatsiooni spetsialist Evelyn Parv, evelyn@employers.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields