Avaleht

Otsime meeskonda arendusnõunikku

Arendusnõuniku töö eesmärk on Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase võimekuse ja teadlikkuse tõstmine. Kaudsem eesmärk on suurendada ettevõtlussektori teadus- ja arendustegevuste kulutuste kasvu 2 protsendini SKP-st.

Arendusnõunike ülesannete hulka kuulub:

 • Tööandjate keskliidu ja selle liikmete nõustamine teadus-ja arendustegevust ning innovatsiooni (TAI) puudutavates küsimustes, sh ettevõtjate teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest;
 • ettevõtete ja erialaliitude TAI tegevuse koordineerimine ja sisendi andmine riiklike strateegiate koostamiseks ning valitsusasutuste otsuste tegemiseks;
 • koolituste ja seminaride korraldamine;
 • ettevõtete TAI vajaduste väljaselgitamine, oluliste TAI tegevuste kaardistamine ja TAI mahukate lahenduste otsimise koordineerimine;
 • teavitamine fookusvaldkondades tehtud uuringutest, kogemustest jm asjakohasest infost;
 • sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine:
  • ettevõtete esindamine rahvusvahelistes TAI algatustes (nt Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU);
  • rahvusvaheliste ja siseriiklike TAI koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine;
 • koostöö Eesti riigi- ja teadusasutuste ning teiste erialaliitude arendusnõunikega.

Arendusnõuniku kandidaadilt ootame:

 • tulemustele orienteeritust
 • head suhtlemisoskust ja initsiatiivikust
 • teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni kogemuse ning vastava koostöövõrgustiku olemasolu
 • ettevõtete tundmist või erasektori töökogemust
 • innovatsiooni rahastamisvõimaluste tundmist
 • projektijuhtimise kogemust

Omalt poolt pakume:

 • väljakutseid ja arengut pakkuvat tööd;
 • professionaalset ja inspireerivat meeskonda;
 • paindlikku töökorraldust ja koormust, sh osalise tööajaga töötamise võimalust;
 • konkurentsivõimelisi töötingimusi.

Arendusnõuniku ametikohta rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist aastani 2022.

Kandidaadi CV-d ja motivatsioonikirja (kuni 1lk) ootame kuni 17. veebruariks aadressile raul@employers.ee. Lisainfo 564 75111.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields