Avaleht

Õnnitleme PISA testi heade tulemuste eest!

Õnnitleme kõiki õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid, et vaatamata Tööandjate jätkuvale murele hea hariduse, sh õpetajate juurdekasvu ja õpilaste edasiõppimisvalikute pärast, näitavad värsked õpioskuste uuringu tulemused, et meie põhikoolide 15-aastased õpilased on väga-väga tublid!

“Pisa testi vastuste analüüsist jääb näiteks silma, et paremad tulemused matemaatikas kaasnevad hariduse suurema väärtustamisega kodudes, suurema matemaatika tundide arvuga koolis ja õpilaste endi motiveeritusega hea hariduse ja hea töökoha saavutamiseks tulevikus,” sõnas keskliidu haridusnõunik Anneli Entson. 

Ülemaailmse OECD rahvusvahelise õpioskuste uuringu PISA 2018 tulemused näitasid, et Eesti põhikooliõpilaste oskused on Euroopa absoluutses tipus, seda kõigis kolmes uuritud valdkonnas – matemaatikas, lugemises ja loodusteadustes. Eestis on tõusnud tippsooritajate ning vähenenud nõrkade tulemustega õpilaste osakaal. PISA 2018 Euroopa riikide pingereas on Eesti 15-aastased noored nii lugemises, matemaatikas kui ka loodusteadustes esimesel kohal. Maailmas on meie õpilased lugemises viiendal, matemaatikas kaheksandal ning loodusteadustes neljandal kohal. Eesti kuulub maailma viie riigi hulka, kus on õpilased suutnud näidata koguni kahes valdkonnas varasemast paremaid tulemusi. 

PISA uuring hindab iga kolme aasta tagant õpilaste teadmisi ja oskusi lugemises, matemaatikas ja loodusteadustes, kolmest valdkonnast üks on alati süvatähelepanu all. 2018. aastal oli peamine fookus funktsionaalsel lugemisel: uuriti, kui hästi saavad 15-aastased õpilased aru kirjalikest tekstidest ja kui tõhusalt suudavad nad neid kasutada. Samuti uuriti õpilaste finantskirjaoskust, need tulemused avalikustatakse 2020. aasta kevadel. PISA 2018 uuringus osales 600 000 15-aastast noort 79 riigist ja majanduspiirkonnast. Eestist osales 5371 noort, nendest 4000 sooritasid testi eesti ja 1371 vene keeles.

Loe lisa: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2018_kokkuvote_pohisonumid.pdf ;

https://issuu.com/innove/docs/pisa_2018-19_raportweb ;

https://www.oecd.org/pisa/PISA%202018%20Insights%20and%20Interpretations%20FINAL%20PDF.pdf

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields