Avaleht

Olulised muudatused välistöötajaid palkavatele tööandjatele

Alates 17. detsembrist jõustus Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste uus redaktsioon, mille kohaselt võib tähtajalise elamisloa töötamiseks anda ilma Eesti Töötukassa loa nõuet ja välismaalasele makstava töötasu suuruse nõuet täitmata, kui välismaalane on lähetatud töötaja Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seaduse tähenduses (välismaalaste seaduse § 181 lg 1 p 9), teatas Siseministeerium.

Kõige olulisem muudatus, mis mõjutab elamisloa menetlust on see, et seadus kohaldub alates 17.12.2016 ainult Euroopa Liidu liikmesriigist, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist ja Šveitsi Konföderatsioonist Eestisse lähetatud töötajatele (ELTTS §1). Seega alates 17.12.2016 tuleb elamisloa andmisel lähtuda piirangust, et töötaja saab olla lähetatud vaid EL liikmesriigist, Norrast, Islandist, Liechtensteinist või Šveitsist. Tegemist on endiselt kolmanda riigi kodanike lähetamisega, aga oluline on riik, kus nende tööandja asub ja kust neid siia Eestisse lähetab.

Kui haldusmenetlust reguleerivad õigusnormid muutuvad menetluse ajal, kohaldatakse menetluse alguses kehtinud õigusnorme (haldusmenetluse seaduse § 5 lg 5). Seega kõik need elamisloa taotlused, mis võeti menetlusse enne 17.12.16, vaadatakse läbi taotluse menetlusse võtmise hetkel kehtinud ELTTS alusel – st ei olnud piirangut riigile, kust välismaalane Eestisse lähetati. Samuti ei puuduta seaduse muudatus neid, kellel on kehtiv elamisluba lähetatud töötamiseks – nad saavad kasutada oma elamisluba selle kehtivusaja lõpuni, kui ei esine muid põhjusi elamisloa kehtetuks tunnistamiseks.

Küsimustega konkreetse menetluse kohta, palun pöörduge menetleja poole või kui menetleja ei ole teada, siis PPA üldinfonumbril 612 3000.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields