Avaleht

Mobilitas Pluss toetab tippspetsialistide ettevõttesse toomist

Mobilitas Pluss programm toetab teadusmahukaid ettevõtteid välisriigist tulnud doktorikraadiga tippspetsialistide teadustööle palkamisel. Pakutav järeldoktoritoetus ja tagasipöörduva teadlase toetus katavad nii teadlase uurimisprojekti kui ka palgakulu, eeldades ettevõttelt viieprotsendilist omaosalust.

„Palju on räägitud sellest, et Eesti majandus ja ettevõtted peaksid muutuma teadmusmahukamaks. See ei pea tingimata väljenduma koostöölepingutes ülikoolidega. Üheks võimaluseks on ka kompetentside arendamine ettevõtte sees. Mobilitas Pluss toetused pakuvadki ettevõtetele võimaluse oma ridadesse tuua noori ja andekaid välismaal teadustöö kogemusi omandanud inimesi,“ rääkis Mobilitas Pluss programmi juht Oskar Otsus Eesti Teadusagentuurist.

Teadlase palganud asutusele antakse aastas toetust 31 710 – 34 650 eurot uurimisprojektiga seonduvate kulude (ka teadlase palgakulu) katteks. Samuti makstakse ühekordset ümberasumistoetust 6500 eurot Eestisse kolimiseks, kui teadlane pole 180 päeva enne taotlusvooru algust Eestis elanud, õppinud või töötanud. Toetust saab taotleda 12-24 kuuks.

Järeldoktoritoetus
Järeldoktoritoetust saab taotleda ettevõte, teadusasutus või kõrgkool, mis võtab teadustööle välisriigis doktorantuuri läbinud teadlase. Seejuures on oluline, et tema doktorikraadi kaitsmisest poleks toetuse taotlemise tähtajaks möödunud üle viie aasta.

Eestisse tulla sooviv teadlane esitab taotluse, milles on kirjeldatud tema uurimisprojekti sisu ja senine kvalifikatsioon, samuti tuleb taotluses anda infot järeldoktori juhendaja ning projekti oodatava mõju kohta. Järeldoktori juhendajaks sobib  samas asutuses töötav inimene, kes tegeleb mõne teadusprojektiga.

Tagasipöörduva teadlase toetus
Tagasipöörduva teadlase toetus aitab Eestisse tuua vähemalt kaks aastat välismaal teadustööd teinud teadlasi. Taotlusvormi sisu on järeldoktoritoetusega sarnane, kuid tagasipöörduval teadlasel pole vaja juhendajat ning doktorikraadi kaitsmisest võib olla möödas ka rohkem kui viis aastat.

Mobilitas Plussi järeldoktoritoetuse ja tagasipöörduva teadlase toetuse taotlusvoor avaneb veebruari alguses ning kestab 3. märtsini. Rahastusotsused saabuvad 2017. aasta suvel. Kokku antakse välja 20 järeldoktori- ning 10 tagasipöörduva teadlase toetust. Seega aasta pärast töötab Eesti teadusasutustes ja ettevõtetes 30 tarka inimest rohkem.
Taotlusvooru infopäevad toimuvad 23. jaanuaril Tartus ning 25. jaanuaril Tallinnas. Infopäevadele tuleks eelnevalt registreeruda.

Mobilitas Pluss on programm, mis toetab Eesti teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu. Samuti aitab see parandada Eesti teadust tegevate ettevõtete ja teadusasutuste rahvusvahelist konkurentsivõimet ning  koostöövõimalusi üleeuroopalistes koostöövõrgustikes. Programmi koordineerib Eesti Teadusagentuur. Rahastajad on Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields