Avaleht

Ministeerium tahab aastaaruandeid maksuametisse suunata

Justiitsministeerium saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, mille järgi tuleb majandusaasta aruanne edaspidi esitada maakohtu registriosakonna asemel maksu- ja tolliametile (MTA), kes hakkab ka aruannete õigeaegse esitamise üle järelevalvet tegema.

«Aastaid on olnud probleem, et suur osa ehk ligi viiendik ettevõtteid esitavad majandusaasta aruande hilinemisega, mis omakorda häirib paljude asutuste tööd, kes neid andmeid erinevate analüüside ja kokkuvõtete tegemiseks vajavad. Seadusemuudatusega tahamegi tõsta õigeaegselt esitatavate majandusaasta aruannete arvu,» ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

«Kuna õigeaegselt esitamata aruannete eest trahvide määramine on seni olnud ebaühtlane, on aruandluskohustuslastel kergem aruannet mitte esitada, sest hirmu, et kohustuse õigeaegselt täitmata jätmisele kindlasti trahv järgneb, ei ole. Samuti jääb registripidajale järelevalvega tegelemiseks üha vähem ressurssi, sest majandusaasta aruande esitamiseks kohustatud isikute arv registris suureneb igal aastal,» lisas Reinsalu.

Kuna maksu- ja tolliametil on pikaaegsed kogemused järelevalve teostamisel füüsilisest isikust ettevõtjate ja juriidiliste isikute üle, kellel on kohustus esitada käibemaksu-, tulu-, ja sotsiaalmaksu deklaratsioone ning füüsilisest isikust ettevõtja tuludeklaratsiooni e-vorme, soovib justiitsministeerium muuta seadust nii, et majandusaasta aruanne tuleb tulevikus esitada MTAle, kes saab selle õigeaegse esitamise üle ka järelevalvet teostada.

Alates 2013. aastast on MTAl automaatne süsteem aruandekohustuslastele teavituste saatmiseks, mida saaks ministeeriumi teatel edukalt kasutada ka majandusaasta aruande esitamiseks kohustatud isikutele meeldetuletuste saatmiseks.

Kuigi järelevalve läheb üle maksuametile, jääb eelnõu kohaselt registripidajale endiselt ülesanne kontrollida äriühingute seadusele vastavust. Samuti jäävad registripidaja kanda sundlõpetamise menetlused ja registrist kustutamine. Majandusaasta aruanded avalikustab ka tulevikus registripidaja ning need on avalikkusele endiselt kättesaadavad äriregistri teabesüsteemi kaudu.

Registrisse kantud äriühingud, mittetulundusühingud ja sihtasutused peavad praegu esitama maakohtu registriosakonnale oma majandusaasta aruande ja selle juurde lisatavad dokumendid hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Välismaa äriühingu filiaalid esitavad ühe kuu jooksul arvates äriühingu majandusaasta aruande kinnitamisest või seitsme kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest registripidajale välismaa äriühingu majandusaasta aruande.

Seni on ligikaudu 60 protsenti aruandekohuslastest esitanud oma majandusaasta aruande maakohtu registriosakonnale õigeaegselt ja umbes 20 protsenti on selle esitanud hilinemisega. Ligikaudu 20 protsenti kohuslastest ei esita majandusaasta aruannet üldse.

Allikas: Postimees

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields