Avaleht

Mida arvestada noort töötajat tööle võttes?

On palju põhjuseid, miks värvata tööle noort inimest. Isegi, kui tal on veel õpingud pooleli ning isegi, kui tal pole veel varasemat kogemust. Samas kaasnevad noore ja kogemusteta inimese värbamisega tööandja jaoks alati ka teatud riskid.

Alati tekib küsimus, kuidas konkreetne töö inimesele sobib? See küsimus on õhus muidugi sõltumata inimese senisest töökogemusest, aga varasem kogemus aitab paremini hinnata enda võimeid ning ka aru saada tööandja ootustest. Noore töötaja värbamise puhul tuleb seetõttu erilist tähelepanu pöörata nii tulevase töö kui ka töösuhte üksikasjades läbirääkimisele.

Kas teadsid, et:
– Noorele tuleb hoolikamalt kui muidu anda selgitusi töölepingu kohta.  Tööelu alustav inimene ei pruugi mõista kirjapandut nii nagu sina. Ta ei pruugi ise osata ühe või teise tingimuse kohta arvamust avaldada, kuna tal puudub kogemus ja võrdlusmoment. Julgusta teda küsima, kui tunned oma kogemuse pealt, et lepingus võis midagi jääda segaseks. 

– Töösuhe tekib töötaja tegeliku tööleasumisega. Proovipäevi pole olemas ning töövõtete omandamiseks ning töötaja sobivuses veendumiseks on ette nähtud katseaeg. See aga tähendab ametlikku töösuhet ning kõiki töösuhtes olemisega kaasnevaid õigusi ja kohustusi mõlemale poolele. On siiski ka üks erand –  Töötukassas arvel olevatel töötutel on Töötukassa teenusena võimalik teha ÜKS proovipäev.

– Kui võtad tööle 15-17 aastase töötaja, on töölepingu sõlmimiseks ja tööle lubamiseks nõutav noore seadusliku esindaja nõusolek. Kindlasti ei ole see takistus noorele töökoha pakkumisel, kuid sellega tuleb arvestada.

– Noortel on sageli pooleli ka õpingud. Toeta neid selles ja anna võimalus töö kõrvalt haridus omandada. Ühelt poolt on noortele selleks (eksamiteks, lõputöö kirjutamiseks jne) seadusega ette nähtud õppepuhkus, kuid oluline on seejuures ka tööandja toetav suhtumine.

Loe täpsemalt selle kohta, miks eelistada töölepingu sõlmimist ning millega arvestada noore töötaja värbamisel, SIIT. Vaata ka tööelu portaali www.tööelu.ee!

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields