Avaleht

Maksejõuetusõiguse muutmisel tuleb hoiduda juhatuse liikme vastutuse liigsest suurendamisest

Eesti Tööandjate Keskliit on seisukohal, et maksejõuetusõiguse muudatusettepanekute väljatöötamisel tuleks hoiduda liigse halduskoormuse lisamisest ettevõtjale ning juhatuse liikme vastutuse ebaproportsionaalsest suurendamisest. Kui projekti tulemusena otsustatakse kasutada mõne teise riigi meetmete analoogiat, peaks hindama ka nende meetmete mõju ettevõtluskeskkonnale, mitte kõike loogilisena tunduvat lihtsalt üle võtma.

Justiitsministeerium on eurorahade toel asunud revideerima maksujõuetusõigust, et valdkonda efektiivsemaks muuta. Peamiste murekohtadena märgitakse projektis praegu pankrotimenetluste raugemiste suurt arvu, menetluste pikka kestvust, võlausaldajate nõuete rahuldamise madalat määra, pankrotihaldurite tasustamissüsteemi ja saneerimismenetluste väikest tulemuslikkust.

Kogu info maksejõuetusõiguse revisjoni projekti kohta, sh varasemalt esitatud ettepanekud ja arvamused, leiab Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields