Avaleht

Lõimumispoliitika elluviimine eeldab eri osapoolte head koostööd

Kultuuriministeeriumi eestvedamisel on valminud “Sidusa Eesti arengukava 2021-2030”.

Sellega seatakse eesmärke ja suunatakse rahvastiku kestlikkuse, kodanikuühiskonna, üleilmse eestluse ning kohanemise ja lõimumise valdkonda, kui ka nendega tihedalt seotud tulemusvaldkondi.

Ühe olulise teemana on arengukavas juttu sellest, kuidas tegutseda, et nii tänased Eesti elanikud kui tulevased siia tulijad tunneksid end hästi. Ukrainas toimuva sõja tõttu on teema eriti aktuaalne, sest põgenike aitamise kõrval on oluline meeles pidada ka oma inimesi.

Arengukava tegevuste elluviimiseks on loodud lõimumise-, sh kohanemisvaldkonna juhtrühm, kuhu kuulub ka Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõnik Anneli Entson. Ajale kohaselt on töörühma laual teema, kuidas lahendada Ukraina kriisis Eesti ühiskonna sidususega seotud väljakutsed, mida mõjutavad:

  • Halvenev sotsiaalmajanduslik olukord – erinevad kriisid.
  • Erinevad sihtrühmad tajuvad ebavõrdset kohtlemist.
  • Väljakutse tagada avalike teenuste osutamise toimepidevus (nt tervishoid, haridus).
  • Muutunud infoväli. Paljudel inimestel kadus võimalus vaadata tv-kanalid, millega oldi harjunud.
  • Süvenev sõjaväsimus. Negatiivsete kogemuste jagamine sotsiaalmeedias seoses pagulastega. Eufooria vahetub tagasihoidliku, mõnikord ka negatiivse suhtumisega.
  • Emotsionaalne üle-elamine, mida tekitab a) vägivalla vahendatud kogemine ja b) hirm, et sama võib korduda siin.

“Lõimumisel on oluline koostöö tööandjatega”, ütleb Anneli Entson. “Keerulisel ajal on eriti oluline kiire infovahetus ja arutelud sõbralikus õhkkonnas, näiteks töökollektiivides, kus inimesed saavad võimaluse välja öelda oma arvamuse, mured ja hirmud ilma, et järgneks hukkamõist või karistus,” kinnitab Entson. Tema sõnul on oluline rõhutada, et põgenikele kehtivad samad reeglid nagu teistele Eesti elanikele, ei ole lisahüvesid toetuste osas.

Lisainfot “Sidusa Eesti 2021-2030 arengukava” eesmärkide ning tegevuste kohta leiab Kultuuriministeeriumi veebilehelt.

Lõimumispoliitika tegevusi viib ellu Integratsiooni Sihtasutus.

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields