Avaleht

Lapsevanemate töö- ja eraelu tasakaalustamine Euroopa Liidu tasandil

Euroopa Komisjon avaldas  direktiivi eelnõu, milles käsitletakse lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalustamist. 

Direktiivi eelnõu näeb ette miinimumnõuded, mille eesmärk on saavutada meeste ja naiste võrdõiguslikkus seoses võimalustega tööturul ja kohtlemisega tööl, muutes töötavate lapsevanemate ja hooldajate jaoks töö- ja pereelu ühitamine lihtsamaks. Eelnõu järgi tuleb isale lapse sünni korral tagada õigus saada vähemalt kümme tööpäeva tasulist isapuhkust haigushüvitise määras.  Töötajal on eelnõu järgi õigus saada aastas vähemalt viis tööpäeva tasulist hoolduspuhkust haigushüvitise määras raskelt haige või hooldamist vajava sugulase (laps, vanem, abikaasa, elukaaslane) toetamiseks. Samuti on töötajal vastavalt eelnõule enne lapse 12-aastaseks saamist individuaalne õigus vähemalt nelja kuu pikkusele tasulisele vanemapuhkusele haigushüvitise määras, mida vanemal ei ole õigus kanda üle teisele vanemale.

Eesti Tööandjate Keskliit on direktiivi osas seisukohal, et Eestis on vanemapuhkuste süsteem väga helde ning seega ei tooks uus direktiiv siseriiklikult väga suuri muudatusi. Kuid kuna liikmesriikide traditsioonid ning rahalised võimalused on erinevad, ei pea me õigeks niivõrd laialdaste standardite kehtestamist Euroopa Liidu õigusega.

Samuti ei pea Tööandjate keskliit põhjendatuks ettepanekut, mis võimaldab lapsehoolduspuhkust ning kohustuslikke paindlikke töötingimusi kuni lapse kaheteistkümne aastaseks saamiseni. Lapse maksimaalse vanuse suurendamine teeks oluliselt keerulisemaks ettevõtete töö planeerimise seoses töötajate võimaliku puhkusega.Vanemate hoolduskoormus on tavaliselt kõige suurem väikelapsega ning väheneb lapse kooliminekuga, kui laps saab iseseisvamaks (kindlasti on erandeid).

Arvestades töötajate arvu vähenemist, teevad ettevõtted igal juhul pingutusi, et meelitada ja hoida kvalifitseeritud töötajaid, sealhulgas neid, kellel on perekondlikud kohustused. Muuhulgas võimaldatakse ka paindlikku töökorraldust (nt. paindlik või osaline tööaeg, mobiilne töö, kaugtöö). Paraku puudub töökorraldus, mis sobib iga ettevõtte tööspetsiifikaga ning seega ei tohiks sellist kohustuslikku regulatsiooni kehtestada Euroopa Liidu tasandil.

Oleme seisukohal, et uute normatiivide asemel tuleb suuremat tähelepanu pöörata laste ning teiste abivajajate hoiu- ja hooldusvõimaluste parandamisele.

 

 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields