Avaleht

Kutsekoolide õpilased on oma õpingutega väga rahul

Sel õppeaastal kutsekoolide õpilaste seas läbi viidud rahuloluküsitluste tulemused näitavad, et õppijate rahulolu õpingutega on väga kõrge. Ligi 70 protsenti õppuritest hindab oma koolirõõmu suureks, vähest koolirõõmu kogeb vaid 8 protsenti õpilastest.

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul kinnitavad sedavõrd positiivsed tulemused, et kutsekoolides tehtud uuendused ning investeeringud õppekeskkonda on õppijate poolt hästi vastu võetud. „Kutsekoolidest on saanud väga oluline koht ka täiskasvanute täiend- ja ümberõppeks. Täiskasvanud õppijate arv kutsekoolides on viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja nemad on õpingutega väga rahul,“ ütles Reps.

Uuringu kohaselt ongi õpingutega enam rahul täiskasvanud õppijad ja naised ning need, kel on varasemalt omandatud vähemalt keskharidus ja kes õpivad viienda taseme kutseõppes. Veidi vähem on rahul kutsekeskharidusõppes osalejad.

Koolirõõmu mõõdeti kolme küsimusega: tunnen ennast oma koolis hästi, koolis on huvitav ja enamasti lähen ma kooli hea meelega. Rahulolevamad õpilased andsid parema hinnangu õpetamise ja õppekorralduse kvaliteedile, neil oli parem õppedistsipliin ning õppija enesetõhusus ehk usk, et ta suudab õpingud edukalt lõpetada.

Kutsekoolide rahuloluküsitluses osales 6741 õpilast ja 933 õpetajat 33st õppeasutusest. Kõik küsitluses osalenud kutsekoolid said individuaalse tagasisideraporti oma kooli õpilaste ja õpetajate rahulolu kohta võrreldes Eesti keskmise tulemusega. Pikem analüüs tulemustest valmib ministeeriumis 2018. aasta sügisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi käivitatud rahuloluküsitluste eesmärgiks on saada mitmekülgset tagasisidet kooliõppele. Küsitluse korraldajaks oli Sihtasutus Innove. Sel õppeaastal viiakse esmakordselt läbi riiklikud rahuloluküsitlused lasteaedadest kutsekoolideni. Rohkem infot: www.hm.ee/rahulolu.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields