Avaleht

Kutseharidus eriolukorras – õppimine ja õpetamine jätkuvad

Alates 16. märtsist on Eestis distantsõppel üle 22 tuhande kutseõppija, kelle hulgas on veidi rohkem kui kaks tuhat töökohapõhises õppevormis õppurit.

Eriolukorra kehtestamisega on katkenud vahetud kontaktid õppurite ja õpetajate vahel, kuid distantsilt jätkuvad õppimine ja õpetamine hoogsalt. Koolidelt saadud tagasiside põhjal võiks öelda, et tööd tehakse rohkemgi kui enne – uudses olukorras toimetulek nõuab tavapärasest enam energiat ja pingutust. 

Distantsõpe jätkub vähemalt 12. aprillini, ent suure tõenäosusega aprilli lõpuni. Olukorda hinnatakse iga kahe nädala möödumisel. Mõistagi on uus olukord tekitanud mitmeid küsimusi.

Õppekorraldusest ja praktikast

Õpilaste praktika või töökohapõhine õpe võib jätkuda või alata, kui sellega on nõus kõik osapooled – õpilane, alaealise puhul vanem ning tööandja.

Praktika ja töökohapõhise õppe korraldamisel on oluline vältida olukordi või kogunemisi, mis pole tingimata vajalikud ning kus võib toimuda viiruse ülekandumine. Seega on soovitatav mitte korraldada praktikat ja töökohapõhist õpet ka väikestes õppegruppides.

Mõnel juhul ei olegi võimalik jätkata praktika läbiviimist, näiteks peatatakse ettevõtte tegevus või korraldatakse tööülesanded ajutiselt ümber. Siis tuleks alternatiivid ja jätkamine läbi arutada kolmepoolselt – ettevõtte, õpilase ja kooli vahel.

Selge on see, et praktilist tööd ja ettevõttes toimuvat praktikat ei saa asendada iseseisva koduse tööga, need peavad olema juhendatud ja tagasisidestatud ning toimuma turvalises keskkonnas.

Lõpetamisest

Praeguse seisuga peaks lõpetama kutsekooli lähima kuue kuu jooksul ligikaudu kolm tuhat õppijat. Neist kuuesaja õpingud peaksid jõudma lõpule eriolukorra ajal või maikuus.

Kutseõppe lõpetamise tingimused ei ole eriolukorra tõttu muutunud. See tähendab, et lõpetamiseks tuleb sooritada kutseeksam või kui see pole võimalik või ebaõnnestus, siis kooli lõpueksam.

Distantsõppe ajal ei ole võimalik sooritada ei kutse- ega lõpueksamit, need lükkuvad edasi kuni olukorra muutumiseni. Seega on võimalik, et lükkub edasi ka kutseõppe lõpetamine.

Mõned väljakutsed

Kui praktikat või töökohapõhise õpet pakkuv ettevõtte on sattunud majandusraskustesse või planeerib tegevuse lõpetamist, siis on oluline varakult teavitada sellest kutseõppeasutusi. Koostöös on võimalik praktika edasi lükata, näiteks juulisse või augusti.

Vajadusel võib kooli koostada töökohapõhise õppevormis õppijatele individuaalne õppekava ja pikendada õppeaega. Kui õpipoiss kaotab töö, saab ta suunata koolipõhisesse õppevormi või otsida talle uue ettevõte.

Kust saab veel infot?

Ministeeriumi infotelefonid on +372 5690 0340 ja +372 5690 0353, samuti võib kirjutada info@hm.ee.

Pidevalt uueneb info ministeeriumi kodulehel.

Autor: Karin Ruul, Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaekspert

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields