Avaleht

Küsitlus: kuivõrd toetab kehtiv töölepingu seadus paindlikke töösuhteid

Tallinna Ülikooli õigusteaduse magistrant Teele Mikk palub tööandjate abi magistritöö kirjutamisel. Tema töö peamiseks eesmärgiks on analüüsida Eesti kehtivat seadusandlust ning selgitada välja, kas ja kuivõrd järgib see Euroopa Liidu poolt seatud töö- ja pereelu ühitamise eesmärke. Teisisõnu peaks valmiv töö leidma vastuse küsimusele, kas hetkel kehtiv töölepingu seadus sobib reguleerima 21. sajandi töösuhteid ning arvestab piisavalt töötaja ja tööandja tegelike huvidega.

Selle eesmärgi täitmiseks vajab ta ka tööandjate abi, et selgitada välja, kui teadlikud on Eesti ettevõtjad võimalikest paindlikest töövormidest ning kui paljud neist võimaldavad oma töötajatele teatud paindlikkust.  Seetõttu palub ta täita küsitlust aadressil https://www.esurveycreator.com/s/d4a4cf6

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields