Avaleht

Konkurss riikliku lepitaja ametikoha täitmiseks

Sotsiaalministeerium kuulutas välja avaliku konkursi riikliku lepitaja ametikoha täitmiseks.

Riikliku lepitaja töö eesmärk on olla kollektiivsete töötülide lahendamisel asjatundlik ja neutraalne vahendaja, kes aitab töötüli pooltel jõuda mõlemaid rahuldavate läbirääkimiste tulemusteni. Riiklik lepitaja omab kollektiivse töötüli lahendamiseks vajalikke teadmisi tööturu ja ettevõtluse seostest, toimimisest ning oskust olla teiste arvamuste ja seisukohtade suhtes tähelepanelik, osavõtlik ja salliv. Ta oskab luua ja hoida suhteid inimestega, jõuda konsensuseni lahkarvamuste lahendamise kaudu.

Nõuded kandidaadile: kõrgharidus; kollektiivsete töötülide lahendamiseks vajalikud oskused, kogemus ja teadmised; varasem ulatuslik edukas läbirääkimiste pidamise kogemus; head teadmised tööõigusest, erinevate majandusharude omavahelistest seostest ja mõjuteguritest; eesti keele oskus tasemel C1, kasuks tuleb vene ja inglise keele oskus suhtlemistasandil; suuline ja kirjalik selge, ladus ja teemakeskne väljendusoskus; sihikindlus, pingetaluvus ja analüütilisus. Kasuks tuleb varasem organisatsiooni või struktuuriüksuse juhtimise kogemus.

Kandidaatidel palutakse esitada: motiveeritud avaldus põhjendusega sobivusest riikliku lepitaja ametikohale; elulookirjeldus; tunnistuse või diplomi koopia vajaliku kvalifikatsiooni või hariduse kohta.

Edukal kandidaadil avaneb võimalus ühes omaloodud meeskonnaga anda oluline panus sotsiaalse stabiilsuse tagamisel. Digiallkirjastatud dokumendid palutakse esitada hiljemalt 24. aprillil 2016 e-posti aadressil personal@sm.ee märgusõnaga „riikliku lepitaja konkurss“. Töökoht asub Tallinnas.

Riikliku lepitaja ametipalga sätestab kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus.

Lisainfo telefonil 6269 260 või 6269 255.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields