Avaleht

Konkurss “Parim praktikakoht” läbi aegade

Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson, andis intervjuu ajalehele Äripäev, kus rääkis  Eesti Tööandjate Keskliidu  konkursist “Parim praktikakoht”, kuhu sel aastal oodatakse kandidaate 18. aprilliks. Lisaks oli juttu varasemate aastate konkurssidest ning tööturul toimuvast laiemalt. 

Eestis õpib enam kui 25 tuhat kutseõppurit ja ligi 43 tuhat üliõpilast, kes kõik peavad oma õpingute kestel läbima praktika. Praktika näitab õppijale kätte, milliseid väljakutseid õpitav eriala pakub ja milliseid praktilisi oskusi läheb vaja, et valitud erialal läbi lüüa. Praktiline õpe hoiab ära noorte motivatsioonilanguse ja kasvatab tahet õpingud lõpule viia. Praktikakohtade pakkumine või õpipoistele ukse avamine mängib noorte edasistes karjäärivalikutes olulist rolli.

Praktikakohtade pakkumine on tööandjatele oluline ja nad soovivad oma kogemusi jagada ka teistega. Tööandjad mõistavad, et praktikaprogrammidesse panustamine on kasulik nii õpilasele kui ettevõttele endale. Ettevõtted, kes praktikakorraldusse panustavad, kujundavad paljude noorte teadmisi, oskusi ja töökultuuri. Tööandjatel on läbi praktika ja töökohapõhise õppe korraldamise võimalus viia kokku tööturu vajadused ja ootused noortele õpetatavate teadmistega. Praktika annab ka võimaluse leida endale tulevast tööjõudu, kuna praktikantide seast saab valida kõige sobivamate isikuomadustega ja võimekaimad kandidaadid endale tööle. Pakkudes läbimõeldult praktikakohti, tutvustavad tööandjad oma ettevõtet ja selle väärtushinnanguid noortele. Varasemad konkursivõitjad on välja toonud teisigi praktika kasutegureid, näiteks toovad noored praktikandid endaga kaasa uusi teadmisi koolist ja aitavad hoida ettevõtet värske ning kaasaegsena.

Konkursil vaid parimatest parimad

Praktikakohti hinnates võtame arvesse, kas ettevõttes tuntakse huvi, missugused on praktika eesmärgid ja kas püütakse praktikandile anda ülesandeid, mis võimaldavad nende eesmärkide saavutamist, kas praktikandi juhendamine on tagatud, kas on tagatud tööohutus, missugune on koostöö kooliga, kas ettevõtte praktikakorralduslikul tegevusel on regionaalne mõju, kas ettevõte tegutseb praktikantide leidmiseks läbimõeldult. Samuti võetakse arvesse, kuidas on ettevõtetes lood välisüliõpilastele praktikavõimaluste pakkumisega.

Esimesel aastal esitati konkursile avaldusi kõige enam, ligi 100, kuid mitmel kandidaadil oli siis ka kaks esitajat – nii partnerkool, kui ka ettevõte ise. Möödunud aastal raskendas praktikakohtade pakkumist ja kandideerimist COVID-19 ja nii laekus konkursile 33 avaldust.

Ettevõtted võtavad kandideerimist parima praktikakoha tiitlile väga tõsiselt, oma tööd praktikakohtade pakkumisel hinnatakse sageli ka põhjendamatult enesekriitiliselt. Võime julgelt öelda, et kõik ettevõtted, olgu suured või väikesed, kes on läbi aastate parima praktikakoha tiitlit püüdnud, on väga tugevad tegijad, kuhu praktikale pääsemine on noorele võit.

Tunnustus on ettevõtetele oluline

Konkursi esimene võitja, parim praktikakoht 2016 oli ABB AS. ABB Balti riikide personalijuht Agnes Hansen tunnistas auhinda vastu võttes, et väliselt aitas tunnustus veelgi tõsta ettevõtte positiivset mainet. Ettevõttesiseselt tunti heameelt, et tööd on märgatud ja tunnustatud. Kindlasti tõi tunnustus kaasa praktika olulisuse teadvustamise nii praktikajuhendajatele kui juhtidele.

2016. aastal parimaks väikeettevõttest praktikakohaks valitud OÜ Gurmeeklubi tootmisjuht Kaire Kase tõi välja, et on väga positiivne, kui keegi märkab seda tööd, mille nimel iga päev vaeva nähakse – tunnustus aitas pöörata organisatsioonile ja selle tublidele töötajatele rohkem tähelepanu. Kaire Kase lisas siis, et soovitab ka teistel ettevõtetel pakkuda praktikavõimalusi ja ei tasu peljata, pigem tuleb panustada õpilaste õpetamisse, et nendel oleks peale kooli lõpetamist julgem tööturule asuda.

Eesti Tööandjate Keskliidul on olnud rõõm näha, et väikese ettevõtte tahe head praktikat võimaldada ei ole ajaga põrmugi raugenud ja 2020.aastal oli taas põhjust OÜ Gurmeeklubi pingutusi esile tõsta – hindamiskomisjon tunnustas OÜ Gurmeeklubi läbimõeldud ja oskusliku praktikakohtade pakkumise eest erivajadustega õpilastele.

Arendavad praktikaprogrammid

Möödunud aastal valiti parimaks praktikakohaks Magnetic MRO AS tema süsteemse lähenemise eest praktikakohtade pakkumisel ja panustamisel kvalifitseeritud tööjõu järelkasvu tähelepanuväärsel moel, kasutades praktikasüsteeme ja -mudeleid, millest on teistel võimalik õppida. 

Hindamiskomisjon tõi esile Magnetic MRO AS-i väga head koostööd Eesti Lennuakadeemiaga,  õhusõiduki hooldustehniku õppekava väljatöötamises osalemist, töökohapõhise õppe korraldamist   ja terviklikku praktikaprogrammi nii kutseõppuritele, üliõpilastele, välisüliõpilastele kui ka õpipoistele.

Kategoorias parim väikeettevõttest praktikakoht oli võitja PCC Projekt AS, kelle tegevus 38 töötajaga väikeettevõttena paistis praktikakohtade pakkumisel silma süsteemse lähenemisega ja konkreetsete õppurite õppimise etappidega arvestamisega. PCC Projekt AS tegutseb projekteerimise valdkonnas, kus lisaks inseneriharidusele on oluline kinnistada praktikas BIM (Building Information Management) võtete ja tehnoloogiliste lahenduste kasutamist, mis toetab tööprotsessi digitaliseerimist ja efektiivsust. Seetõttu värbab ettevõte teadlikult värskete teadmistega noori ja toetab nende sisseelamist. Juhendajateks ja mentoriteks määratakse kogenud inseneriharidusega töötajad. Praktika ja sisseelamise perioodi lõpul hindab ka praktikant juhendajat ja mentorit, nende pakutud arengutuge ning omavahelist koostööd. Paljudest praktikantidest on saanud ettevõtte töötajad.

Kategoorias parim regionaalne praktikakoht osutus võitjaks Eesti Energia AS. Hindamiskomisjon tõi esile AS Eesti Energia mitmekülgset praktikate korraldamise süsteemi, praktikantide laia erialast spektrit, võrdselt head taset praktikaprogrammide pakkumisel üle Eesti ning suurt panust Ida- Virumaa regionaalsesse arengusse praktika- ja töökohtade loomisel.

Eesti Energias kaardistatakse ülekontserniline praktikavajadus ja seejärel korraldatakse koostöös koolidega praktikantide värbamisprotsess ja sobivamate kandidaatide valik. Kõik Eesti Energia praktikandid osalevad koolitusel „Uue töötaja päev“, kus antakse ülevaade kontsernist ja selle tegevusest. Praktika jooksul osalevad praktikandid oma üksuse kõikides tegevustes, neile antakse reaalsed tööülesanded, mis toetavad praktikandi kompetentside arendamist. Kaks korda aastas viib Eesti Energia läbi arengupäevad praktikajuhendajate juhendamisoskuste tõstmiseks.

Parima välisüliõpilaste praktikat toetava tööandja tiitli võitis SEB Pank AS, kelle tegevus praktikakohtade pakkumisel ja välistudengite toetamisel on olnud pikaajaline, süsteemne ja silmapaistev. Välistudengitel on Eestis keeruline keelebarjääri tõttu praktikakohti leida, kuid SEB Pank on leidnud selleks võimalusi. Põhjaliku praktikaprogrammi väljatöötamine on igati tunnustust väärt, kuna esmane positiivne töökogemus tagab tõenäolisemalt, et välistudeng jääb hiljem Eestisse tööle. Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuhi Arto Aasa sõnul on äärmiselt oluline siinsetele välistudengitele pakkuda praktikakohti, kuna välistudengid saavad aidata leevendada meie tippspetsialistide puudust. SEB tõusis teiste kandidaatide seast esile ka uuendusliku praktikaprogrammiga Youth LAB, mis otsib praktikaga paralleelselt ka innovaatilisi lahendusi pangandusvaldkonna väljakutsetele.

Parima praktikakoha tunnustuse saanud tööandja saab lisaks auhinnale õiguse kasutada spetsiaalset märgist oma kodulehel, reklaammaterjalidel ja trükistel. Konkursi korraldab Eesti Tööandjate Keskliit koostöös Haridus- ja Noorteameti ning  Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkurssi rahastavad Eesti riik, Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Tööandjate Keskliit.

2016-2020. aastatel tunnustuse pälvinud tööandjad on: Magnetic MRO AS, PCC Projekt AS, Eesti Energia AS, SEB Pank, ABB AS, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Swedbank AS, Naudingumaitse OÜ, Wendre AS, Fortaco Estonia OÜ, TOP Marine OÜ, Hanza Mechanics Tartu AS, Gurmeeklubi OÜ, Ericsson Eesti AS, Radisson Blu Hotel Olümpia, Velvet OÜ, Wermo AS ja SA Pärnu Haigla.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields