Avaleht

Innosprindi algatus „Täpsemad andmed ja rohkem innovatsiooni“

25. mail esitleti Tööandjate Keskliidu initsiatiivil algatatud ja Innosprindi raames toimunud projektiideed “Täpsemad andmed ja rohkem innovatsiooni”.

Innosprindi meeskonda kuulusid lisaks Tööandjate Keskliidu esindajatele Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Statistikaameti ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EAS-i ja KredExi ühendasutuse) esindajad. Kokku osales viies aktiivses ajurünnakus 10 inimest perioodil aprill – mai 2022.

Projekti eesmärgiks oli leida lahendused probleemidele, et kuidas riik saab ettevõtjatelt asja- ja ajakohaseid andmeid, mõjutada ettevõtete innovatsiooni investeerimist ja aidata kaasa ettevõtete tootlikkuse kasvule.

 

Strateegiadokumendi Eesti 2035 ambitsioon on jõuda tööjõu tootlikkuse osas 110%-ni Euroopa Liidu keskmisest. Täna on meil nimetatud näitaja 84,8%. Eesmärgini (25% kasvu) jõudmiseks on meil aega 13 aastat.

Ilmselgelt ilma lisapingutusteta nii ettevõtjate kui riigi poolt me neid eesmärke ei saavuta.

Üheks võimaluseks on riigi poolt motiveerida ettevõtjaid investeerima teadus, arendus ja innovatsiooniga seotud tegevustesse, aga selleks, et seda teha, on vajalik aja- ja asjakohane alusinfo:

1) Millised ettevõtted panustavad TAI-sse

2) Kõik, kes panustavad ei raporteeri seda või teevad seda ebatäpselt

3) Kogutud andmeid ei saa piisavalt kasutada, et nende järgi ettevõtetele sobivaid toetustegevusi pakkuda

Innosprindi raames defineeriti viis eesmärki ja pakuti välja reaalsed lahenduskäigud probleemi lahendamisele kaasaaitamisele.

Välja pakutud lahendused on otseselt seotud 23.05.2022 allkirjastatud Tööandjate Keskliidu ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöömemorandumi eesmärkidega.

Tööandjate initsiatiivil alustatakse Innosprindi raames välja pakutud lahenduste suhtes läbirääkimisi seonduvate asutustega ja eeldatavalt on 2024. aastaks on Eestil oluliselt täpsemad andmed innovatsiooni investeeringute mõõtmiseks ja ettevõtjate motiveerimiseks.

OSALEJATE KOMMENTAARID:

Ivo Suursoo, CEO/Tööandjate Keskliidu volikogu liige, Columbus Eesti AS: „Kõige väärtuslikumaks hindan Sprindi formaati ja lisaks teiseks komponendiks laiapõhjalist meeskonda. Formaat hoidis fookust ja erinevaid osapooli siduv meeskond suutis selle efektiivselt välja kanda. Üks ilma teiseta ei toimiks.”

Sigrid Rajalo, arendus- ja innovatsioonivaldkonna juht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: “Minu jaoks, MKM vaatest oli oluline, et Tööandjate Keskliit  üldse võttis sellise teema eest vedada. Ja teiseks, innosprindi agiilsus ehk ajurünnaku stiil sobis samuti hästi. Tulemuseks ju väga head ettepanekud!”

Karel Lember, analüütik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium: “Nüüd on tekkinud tõesti reaalne võimalus, et ka midagi hakkab toimuma. Töötajate registri (TÖR) täiendamisest ja finantsstiimulist näiteks oleme rääkinud aastaid, aga ikka ei ole kuhugi välja jõudnud. Kui nüüd õnnestuks tempot hoida ja viiks plaani ka reaalselt ellu, siis oleks see suurepärane.”

Inge Laas, innovatsiooni valdkonnajuht, Innovatsiooni ja Ettevõtluse SA: „Innosprindi suurim väärtus minu hinnangul oli see, et erinevad osapooled istusid ühise laua taga. Määratleti ühine eesmärk, kus oleme ja kuhu tahame jõuda. Kindlasti oli suureks väärtuseks ka nn välitöödelt saadud info ja tagasiside. Lõpptulemina valmis täiuslik plaan, mis küll on väga pika vaatega, aga päev üks tuleb alustada tegevustega. Oli äärmiselt lennukas sprint.”

Helery Tasane, juhtivanalüütik, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus: “Omalt poolt rõhutaks efektiivset ja tulemuslikku probleemi kaardistust, tulemustele orienteeritust ja tugevat meeskonda. Tänud kõigile!”

Tiina Pärson, juhtivanalüütik, Statistikaamet: Esikohale tõstaks ma meie innosprindi meeskonna, sest erinevalt Krõlovi valmist, kus luik, haug ja vähk liikusid eri suundades, oli meie meeskond väga üksmeelselt ühes suunas liikumas. See annab kindluse, et teemaga saab edasi liikuda ja on lootus probleemile lahendus leida! Suured tänud hea kogemuse ja toreda seltskonna eest!”

Nele Saarelaid, analüütik, Statistikaamet: “Innosprindi, selline veidi startup-lik stiil andis täitsa vahva tulemuse ja muidugi meie tiim oli ka väga huvitav ja tore.”

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields