Avaleht

Euroopa tööandjate ja ametiühingute ühisavaldus: seisame selle eest, et luua Euroopas uusi töövõimalusi

24. juuli  avaldas BusinessEurope koos 9 Euroopa valdkondlike tööandjate esindajatega ühisavalduse riigiasutustele ja ametiühingutele, kus annab teada, et Euroopa tööandjad on võtnud endale eesmärgiks seista selle Euroopa eest, kus on hea töötada ja luua uusi töövõimalusi.

Oma avalduses leiavad, et Euroopa reageerimine COVID-19 kriisile on siiani võimaldanud tõhusamalt ohjeldada kriisi tööhõivet ja sotsiaalset mõju kui teistes maailma piirkondades. Tugevad ja autonoomsed sotsiaalpartnerid Euroopas on olnud abiks tasakaalustatud kriisilahenduste leidmisel.

Lisaks on BusinessEurope ja allakirjutanud Euroopa valdkondlikud tööandjad viimaste kuude jooksul koos oma ametiühingute kolleegidega teinud mitmesuguseid algatusi ja tegevusi, mille eesmärk on teavitada Euroopa reageerimisest kriisile Covid-19 kriisist tulenevate majanduslike ja sotsiaalsete suundumuste reaalajas analüüsi põhjal.

Kriis on kaasa toonud kaks suunda:
1) valdkonnaülesel tasandil on tavapärasest tugevamalt keskendutud valitsuste, tööandjate ja töötajate vahelistele kolmepoolsetele kokkulepetele;
2) kriisi tagajärjed on kogu majanduses olnud kaugeleulatuvad.

Sellega seoses tuletavad allakirjutanud tööandjad meelde alljärgnevate meedete olulisust:
• kasvustrateegia, mis hõlmab rohelisi ja digitaalseid üleminekuid, kuid ei piirdu vaid nende kahe olulise üleminekuga.
• peamiste tööstuslike väärtusahelate ja ökosüsteemide tugevdamine ning tugeva ühtse turu reformikava väljatöötamine ja rakendamine.
• välja töötatud lahendus peab tagama töötajate vaba liikumise nõuetekohase toimimise ka COVID-19 teise laine või tulevikus sarnase kriisi korral.
• Euroopa oskuste tegevuskava rakendamine peab olema tihedas seoses tööstuspoliitika eesmärkide ja algatustega.
• Teaduspõhine lähenemisviis, mis toetab kõigi töötajate turvalist naasmist töökohale

Kutsuvad kõigi tasandite poliitikakujundajaid üles piirama kavandatavate meetmete kulusid ja viima haldusmõjusid miinimumini ning vajadusel lükkama oma algatuste ajakavu edasi.

Kokkuvõtteks annavad teada, et Euroopa tööandjad on valmis andma oma panuse, et luua häid ja jätkusuutlikke töökohti Euroopas.

Avaldus tervikuna. 

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields