Avaleht

Eurofoundi seminar: “Digitaliseerimise mõjud töötamise kvaliteedile”

PARE juhatuse liige Ilona Lott jagab oma muljeid 2019.a novembri lõpus Eurofoundi, selle partnerite ning Soome erinevate ministeeriumide poolt organiseeritud seminarilt Helsingis, kus teemaks oli digitaliseerimise mõjud töötamise kvaliteedile.

„Peamine eesmärk oli kasutada Eurofoundi uuringute leide, et algatada debatt ja organiseerida võrgustumist rahvusriikide tasemel. Lisaks oli soov anda sisendit rahvuslike poliitikate kujundamisel nagu näiteks Soome plaan digitaliseerimise ja töötamise kvaliteedi poliitikate kehtestamisel,“ selgitab Ilona Lott.

Kui küsida, et mida kasulikku sain teada sellelt seminarilt, siis ütlen, et kõige huvitavam osa oli seotud uuringutega. Barbara Gerstenberger tutvustas Eurofoundi uuringut teemal “ Mis on tööturul muutumas?”

Tema esitluses jäid silma faktid:
– 2008-2018 on kasvanud naiste osakaal tööturul, kõrgharidusega töötajate arv, naiste osakaal, eakate osakaal, teenindussektori töötajate osakaal;
– osalise tööajaga töötamine on kasvanud; mikroettevõtlus kasvanud; mitte-standardsed töövormid ja uued töövormid on esile kerkinud;
– inimesed saavad ise valida oma tööaja ning teha lisatööd ja sellega kaasneb ka lühem puhkeaeg. Näiteks kaugtöö tegijatel on kalduvus töötada rohkem tunde ning omada vähem puhkepause, mis omakorda viib tasakaalust välja töö- ja eraelu balansi. Rohkem on stressi ja terviseprobleeme raporteeritud.

„Edasi tõi uuring välja andmed töötajate pühendumise vajalike tööalaste oskuste omandamise kohta, kus on paraku veel palju arenguruumi tööandjate poolt,“ sõnas Ilona Lott.

„Teine põnev uuring oli seotud uute töö vormidega, kus toodi välja 9 erinevat viisi töötamiseks. Edasi analüüsiti platvormitööd ja selle erinevaid aspekte kirjeldades 10 erinevat platvormitööd. Võrreldi õiguslikke aspekte, sotsiaalseid garantiisid, kompetentsinõudeid ja teisi olulisi aspekte,“ selgitas ta.

„Tegemist oli esitluste ning diskussiooniga ehk siis aktiivse osaleja roll oli seminaril kohustuslik. See on omakorda väga atraktiivne, sest pelgalt kuulajana ei teki dialoogi, erinevad arvamused, tõekspidamised ei tuleks nii hästi esile,“ võtab Lott ürituse formaadi kokku.

Ettekannetega saab tutuvuda Eurofoundi lehel.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields