Avaleht

Ettevõtjatele avanes võimalus taotleda toetust rakendusuuringute läbiviimiseks

SA Archimedes ja SA Eesti Teadusagentuur kutsuvad ettevõtteid taotlema toetust rakendusuuringuteks või tootearenduseks nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades. Ühe uuringu või tootearendusprojekti kohta on võimalik ettevõttel küsida toetust 20 000 kuni 2 miljonit eurot.

Toetus on suunatud ettevõtetele vajalike rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks ülikoolidelt ja teadusasutustelt, et ükski hea idee ei jääks ainult raha pärast teostamata. Toetuse taotleja peab olema Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, mis osaleb projektis ka omapoolse rahalise panusega. Taotluse esitaja võib kaasata partneritena ka teisi ettevõtteid, kellega koos uuringutest saadud uut teavet kasutada. Omaosaluse ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tegu on tootearenduse või rakendusuuringuga.

Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonnad on alad, kus ettevõttel võiks olla keskmisest paremad arenemisvõimalused ning panustamine teadus- ja arendustegevusse võiks anda talle turul konkurentsieelise. Kehtiv teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2014-2020“ toob välja kolm kasvuvaldkonda:

  • info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) horisontaalselt läbi teiste sektorite (näiteks küberturvalisus, tarkvaraarendus või IKT kasutamine tööstusprotsesside automatiseerimiseks, robootika);
  • tervisetehnoloogiad ja -teenused (näiteks e-tervis, biotehnoloogia või IT kasutamine meditsiiniteenuste ja -toodete arendamiseks);
  • ressursside tõhusam kasutamine – ettevõtjad, kes tegutsevad materjaliteaduse ja -tööstuse vallas, innovaatiline ehitus ehk „tark maja“, tervist toetav toit või keemiatööstus (nt põlevkivi senisest tõhusam kasutamine)).

Toetuste taotlemine toimub läbi avatud taotlusvooru, mida korraldab SA Archimedes. SA Eesti Teadusagentuuri juures tegutseb juhtkomisjon, mis hindab taotlusi ja juhib toetusmeedet tervikuna.

Jaanuari alguses avanenud taotlusvooru eelarve on 9 miljonit eurot. Taotlusi võib esitada kas kuni 2016. aasta lõpuni või eelarve täitumiseni. Taotluste esitamine toimub digitaalselt. Taotlusvormile ligipääsu saamiseks tuleb esmalt täita avaldus ja saata see aadressile str@archimedes.ee. Seejärel avaneb võimalus täita Eesti Teadusinfosüsteemis ETIS taotlusvorm.

Tegevused, milleks toetust soovitakse, ei tohi olla alanud enne taotluse esitamise kuupäeva ning peavad lõppema hiljemalt 31. augustil 2022.

Enne taotlema asumist võib sisuliste küsimustega otsida abi SA Eesti Teadusagentuurist. Samuti on ETAg abiks teaduspartnerite otsimisel. Avatud taotlusvooru puudutavatele küsimustele aitab vastuseid leida SA Archimedes. Taotlusvormide täitmise tehniliste küsimustega on abiks SA Eesti Teadusagentuuri Eesti Teadusinfosüsteemi haldav meeskond.

Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme järgmine infopäev toimub Tallinnas 19. jaanuaril Radisson Blu Sky hotellis kell 13-15.00. Infopäevale on vajalik eelnevalt registreeruda. Seda saab teha 15. jaanuarini SA Archimedese kodulehel.

 

Loe lähemalt:

Toetust ja avatud taotlusvooru käsitlev info SA Archimedese kodulehel

Teejuht toetuse taotlejale ETAgi kodulehel

Teaduspartneriteks sobilikud Eesti teadusasutused ETAgi kodulehel

Infopäevade kuupäevad ja registreerumine SA Archimedese kodulehel

 

Kontaktid ja lisainfo:

Tea Tassa – meetmehoidja, tea.tassa@archimedes.ee, tel 7300 396, SA Archimedes

Viktor Muuli – toetusmeetme juhtkomisjoni koordinaator, viktor.muuli@etag.ee, tel 730 0325, 517 7697, SA Eesti Teadusagentuur

ETISe haldusmeeskond SA Eesti Teadusagentuuris – etis@etag.ee

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields