Avaleht

Ettevõtjad on valmis kutseõpetajaid stažeerima võtma

Eesti Tööandjate Keskliit on ettevõtjate seas läbi viimas küsitlust, millega soovime teada tööandjate arvamust kutseõpetajate ettevõtetes stažeerimise kohta. Praeguseks kogunenud vastuste põhjal on selgunud, et ligi 83% ettevõtetest on valmis kutseasutuse õpetajaid vastu võtma.

Ettevõtjad peavad seejuures oluliseks asjaolu, et stažeerimine oleks hoolikalt planeeritud ning tööperiood võiks jääda kas koolist tulevate praktikantidega samale ajale või tootmise madalperioodile. Ettevõtted on valmis pakkuma kutseõpetajatele stažeerimisvõimalust 1-2 kuulise või ka pikema perioodi kestel.

Reaalset töötamist ettevõttes peavad tööandjad väga oluliseks – 25% aravavad, et  kutseõpetajate arendamisel on see parim võimalus. 46% vastanutest on kõige efektiivsemaks hinnanud täiendõppe vormi, kus vaatlus ja reaalne töötamine on kombineeritud.  25% vastanutest toetab mõtet, et samaaegselt õpilaste praktikaga ettevõttes võiks stažeerima tulla ka õpetaja, kes ühtlasi aitaks õpilastest praktikante juhendada. 82,6 % vastanutest on valmis kutseõpetaja oma ettevõttesse stažeerima võtma.

Meile on laekunud häid ettepanekuid, kuidas kutseõpetajate täienduskoolitus võiks toimuda. Palun andke ka teie teada oma ettepanekutest, kasutame neid  SA Innove töörühmas, kus vaadatakse üle kutseõppeasutuste õpetajate koolitusvajadused erialase kompetentsi hoidmiseks ja tõstmiseks. Ettevõtete ja kutsekoolide vahelise koostöö õnnestumisele aitab kaasa läbimõeldud tegevus, seepärast on väga oluline ja oodatud Eesti Tööandjate Keskliidu liikmete arvamus. Tööandjaid esindab selles töörühmas Eesti Tööandjate Keskliidu haridusnõunik Anneli Entson.

Küsimustiku leiate SIIT

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields