Avaleht

Ettepanekud õigusloome mahu vähendamise kava eelnõule

Eesti Tööandjate Keskliit toetab Õigusloome vähendamise kava eelnõus püstitatud eesmärke parandada õigusloome kvaliteeti, hoiduda ülereguleerimisest ja seaduste ületootmisest, kuid soovitab nende täitmiseks välja töötada konkreetne tegevusplaani.

Praegune eelnõu ei sisalda süsteemset meetmete/tegevussuundade tasandit, vaid üheksat sammu, mis peaksid aitama õigusloome mahtu vähendada. Sammude loetlemine ei tekita aga veendumust, et nende rakendamisel olukord reaalselt paremaks muutub, seisab Justiitsministeeriumile esitatid arvamuses.

Siit tuleneb meie ettepanek ehitada tekst üles selliselt, et oleks selgelt aru saada, milles õigusloome paranemine peaks konkreetselt väljenduma ehk kuidas lõpuks aru saada, kas eesmärgid on täidetud või mitte?

Muuhulgas esitasime ettepaneku kehtestada ministeeriumide tööplaanidele ühtsed nõuded, mis tagavad nende ajakohasuse, on asjahuvilistele lihtsalt kasutatavad (sh masinloetavad) ja koondatud ühtse dokumendina valitsuse veebilehele. Samuti soovitasime kehtestada kõigi valitsusasutuste jaoks ühtne kord, mis reguleerib eelnõude menetlusprotsessi informatsiooni avalikustamist eelnõude infosüsteemis alates protsessi algusest ja kõigis selle olulistes etappides

Mitmed ettepanekud keskendusid paremale ja põhjalikumale mõjude hindamisele nii seadusloome protsessi eel kui ka järel.

Eesti Tööandjate Keskliit esitas seisukohad Õigusloome mahu vähendamise kava eelnõule koos EMSLi, e-Riigi Akadeemia, Praxise, Eesti Koostöö Koguga. Loe ühiseid ettepanekuid SIIT

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields