Avaleht

Ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu

Lugupeetud Eesti Tööandjate Keskliidu liikmed,

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium saatis kooskõlastamiseks ehitusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.
Nimetatud eelnõu väljatöötamine on tingitud vajadusest võtta Eesti õigusruumi üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/61/EL  kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmete kohta (edaspidi lairiba direktiiv).

Eelnõu teksti leiate siit:
Seaduse eelnõu
Seaduse eelnõu seletuskiri
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Lisa 4

Ootame nimetatud eelnõule teie kommentaare 24. augustiks aadressile raul@employers.ee

Olulisemad muudatused:

  • sideettevõtjale antakse õigus saada juurdepääs võrguvaldaja füüsilisele taristule ja hoonesisesele füüsilisele taristule. Eesmärgiks on vähendada elektroonilise side võrkude (edaspidi sidevõrk) ehitamise kulusid;
  • luuakse ühtne teabepunkt ehk ehitisregistrit (edaspidi EHR) täiendatakse võrgurajatiste infosüsteemi mooduliga (edaspidi VRIS). VRIS-i ülesanne on olla infovahetuskeskkond võrguvaldaja ja sideettevõtja vahel;
  • uued hooned ja hooned, kus tehakse põhjalikke rekonstrueerimistöid, tuleb varustada lõppkasutaja asukohas oleva sidevõrku toetava hoonesisese füüsilise taristuga. Uued kahe või enama korteriga elamud ja kahe või enama korteriga elamud, kus tehakse põhjalikke rekonstrueerimistöid, varustatakse lisaks hoonesisese füüsilisele taristule ka juurdepääsupunktiga.

Riigilõivuseaduse muutmise tingib vajadus kehtestada riigilõivud eelnõus sätestatud vaidluste lahendamise avalduse läbivaatamise eest TJA poolt.
Ühtlasi täiendatakse ehitusseadustiku normitehnilist märkust.

Seaduse planeeritud jõustusmisaeg on 1.juuli 2016.a.

Liitu tööandjate uudiskirjaga

Uudiskiri jõuab teie postkasti üks kord kuus.

"(kohustuslik)" indicates required fields